moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Metil Alkol İntoksikasyonuna Bağlı Parkinson Sendromu
Yaşar KÜTÜKÇÜ*, Fatih M. MUTLU**, Okay VURAL*, Muzaffer YARDIM*

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nöroloji Anabilim Dalı
** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Metil alkol toksik metabolitlerine dönüşene kadar toksik etkisi olmayan bir solventtir. Her ne kadar metil alkol komplikasyonu olarak oküler bulgular yaygın ve iyi biliniyor olsa da, diğer sistem hasarları kesinlikle seyrektir. Bu yazıda maske yüz, rijidite, hipokinezi ve bradikinezi ile karakterize Parkinson benzeri sendromu olan 4 hasta sunulmaktadır. Tüm hastaların manyetik rezonans görüntüleme tetkiklerinde simetrik putaminal lezyonlar mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Metil alkol intoksikasyonu, parkinsonizm, ekstrapiramidal sendrom
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir