moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Klamidyal Üretritli Erkeklerin Tedavisinde Tek Doz Azitromisin
Halil KURT*, Semra TUNÇBİLEK**, Erkan TUNÇBİLEK***, Serhat BİRENGEL*, Emin TEKELİ*

* Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Ankara University School of Medicine
** Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Başkent University School of Medicine
*** Department of Urology, Numune Hospital, ANKARA
ÖZET
Bu çalışma, Chlamydia trachomatis üretritli erkeklerde tek doz azitromisinin etkinlik ve güvenliğini incelemek için yapıldı. Üretral akıntı, kaşıntı, dizüri ve hassasiyeti olan hastalarda üretral akıntı incelemesi yapıldı. Gram boyasında > 5 PNL (X100) olan  ve gonokok bulunmayan örnekler çalışmaya alındı. Hastalar çalışmaya başlamanın son iki haftası içinde başka bir antimikrobiyal tedavi almamışlardı ve Chlamydia trachomatis antijeni varlığı ELISA (Abbott) ile araştırıldı. Semptomları olan 18-40 yaş arasında 260 erkek hastanın 35'inde (% 13.5) Chlamydia trachomatis antijeni tespit edildi. Antijen pozitif bulunan 35 hastanın 18'inde üretral akıntı tespit edilemedi fakat bahsedilen diğer semptomlar mevcuttu. Hastalara 1 gr tek doz oral azitromisin uygulandı ve tedavinin 6-10 ve 14-21 günlerinde semptomların varlığı ve mikrobiyolojik bakımından incelendi. İkinci ve üçüncü kontrollerde klinik başarı %85.7 ve %100, bakteriyolojik başarı %100 ve %100 olarak tespit edildi. Sonuç olarak, Chlamydia trachomatis üretritli erkeklerde tek doz azitromisin tedavisi etkili ve güvenli bulundu.
Anahtar Kelimeler: Chlamydia üretriti, azitromisin, tedavi
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir