moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Fötal Dönemde Kranial Gelişim Morfolojisi
M. Ali MALAS

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, ISPARTA
ÖZET
Kafa kubbesinin şekli direk serebral büyüme ile ilişkili değildir. Genetik faktörler, ırk, cins, kranial indekslerin oluşmasında, kraniumun şekli ve büyüme oranlarında etkilidir. Çalışmamızda fötal dönem boyunca kranial morfolojideki antropometrik değerlerin araştırılması amaçlandı. Kraniofasiyal anomalisi olmayan, abort olmuş 30 (15 erkek, 15 kız) fötus'tan yararlanıldı. Çalışmamızda fötal dönem boyunca ikinci, üçüncü trimester ve fullterm olgularda alınan kranial parametrelerde büyüme oranlarında farklılıklar vardı. Alınan parametrelerde cinsler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Kranial yapılar üç grupta ayrı ayrı değerlendirildiğinde birbiriyle farklılıklara sahipti. Benzer çalışmalardan elde edilecek bilgiler fötal dönem boyunca yapılacak değerlendirmelerde ve prenatal teşhislerde önemli katkı sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Kranial gelişme, morfometri, fötal dönem
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir