moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Toplum Kökenli Pnömoniler: Tanım, Sorunun Boyutu ve Epidemiyolojik Özellikler
Dr. Ayşın ŞAKAR

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
Community-Acquired Pneumonia: Definition, Extent of the Problem and Epidemiological Features
Anahtar Kelimeler: Pnömoni, toplum kaynaklı infeksiyon, epidemiyoloji
Key Words: Pneumonia, community-acquired infection, epidemiology
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir