moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Toplum Kökenli Pnömoni Tanısında Mikrobiyolojik İncelemelerin Yeri ve Önemi
Dr. Zeynep GÜLAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
The Significance of Microbiological Examination in Diagnosis of Community-Acquired Pneumonia
Anahtar Kelimeler: Mikrobiyoloji, pnömoni, toplumdan kazanılmış infeksiyon, tanı
Key Words: Microbiology, pneumonia, community-acquired infection, diagnosis
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir