moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Enteral Beslenme Destek Ürünleri

Enteral Beslenme Destek Ürünleri

Enteral Nutrition Products

Doç. Dr. Bülent SAKA


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Malnütrisyon varlığında tercih edilmesi gereken yol fizyolojik olan enteral yoldur. Enteral beslenme yöntemleri arasında oral enteral, nazoenteral (nazogastrik ve nazojejunal) ve enterostomi [perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) perkütan endoskopik jejunostomi (PEJ)] yer alır. Enteral yolu kullanmak mümkün olmadığında parenteral yol tercih edilmelidir. Fonksiyonel olmayan gastrointestinal sistem varlığında, bağırsakların dinlendirilmesi gereken durumlarda, ağır pankreatitte, enteral beslenmenin tolere edilememesi ve enteral beslenmenin metabolik ihtiyaçları karşılayamadığı durumlarda, geniş gastrointestinal sistem rezeksiyonu (kısa bağırsak sendromu, özellikle < 100 cm rezidü) yapıldığında ve yüksek debili fistüllerde parenteral beslenme uygulanabilir. Enteral ürünler arasında en sık tercih edilmesi gerekenler, besin ögeleri yönünden eksiksiz olup makul ozmolaritede olan ve mL'sinde 1 kcal enerji içeren standart ürünlerdir. Çeşitli özel durumlarda ve hastalıklarda spesifik enteral beslenme ürünleri verilebilir. Örneğin; yüksek enerji açığı olduğunda veya sıvı kısıtlaması gereken durumlarda yüksek enerji içerikli ürünler (1.5 kcal/mL), diyabetik hastalar için düşük glisemik indeksli karbonhidratlar içeren diyabetik ürünler, yaşlı hastalarda gastrointestinal sistem fonksiyonlarını destekleyen lif içerikli ürünler, kanser hastaları için geliştirilmiş immünnütrientler içeren ürünler, protein katabolizmasının olduğu olgularda açığı yerine koyabilecek proteinden zengin ürünler ve malabsorpsiyona sebep olan bazı hastalıklar varlığında semielementer/elementer ürünler içeren preparatlar sayılabilir. Tüm bu ürünlere ek olarak iştah artırıcılar olarak adlandırılan bazı ilaçlar (özellikle steroid, megestrol asetat ve EPA) tedaviye eklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, enteral nütrisyon

SUMMARY

Enteral nutrition is the the prefered way of nutritional support in malnutrition. Enteral routes of administration are oral enteral, naso-enteral (nasogastric and nasojejunal feding tubes) and enterostomies [percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG), percutaneous endoscopic jejunostomy (PEJ)]. When enteral route is not available (non-functional gastrointestinal system, severe pancreatitis, short bowel syndrome, high output fistula) or when the patient can not tolerate enteral nutrition, parenteral route of administration will be the choise. Meanwhile, parenteral route can be used together with enteral nutrition when energy and metabolic requirements of the patient could not meet. Isoosmolar standart enteral supplements are the drug of choise those contain 1 kcal/mL. Specific formulas are useful in specific clinical conditions such as high energy formulas (1.5 kcal/mL) for high energy requirements or for conditions those need fluid restriction (congestive heart failure, chronic kidney disease), diabetic formulas those include carbohydrates with low glycemic index, formulas with increased fiber content for geriatric patients, immunonutrients for cancer, protein enriched formulas for patients with catabolic state, elementary/semielementary products for patients with malabsorption syndrome. Some orexigenic products can be used to increase food consumption (steroids, megestrol acetate and EPA).

Key Words: Malnutrition, enteral nutrition

Yazışma Adresi:

Doc. Dr. Bulent SAKA

İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakultesi,

İc Hastalıkları Anabilim Dalı,

Millet Caddesi, 34093 Fatih, İSTANBUL

E-posta: drsakab@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir