moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Parenteral Nütrisyon

Parenteral Nütrisyon

Parenteral Nutrition

Uzm. Dr. Ebru ORTAÇ ERSOY1, Prof. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT1, Prof. Dr. Osman ABBASOĞLU2


1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

ÖZET

Besin ögelerinin intravenöz yolla verilmesine parenteral nütrisyon denir. Parenteral nütrisyon periferik veya santral venler yoluyla verilebilir. Parenteral nütrisyon tek başına veya enteral nütrisyona ek olarak uygulanabilir. Gastrointestinal sistemin kullanılamadığı veya enteral nütrisyonun tolere edilememesi durumlarında parenteral nütrisyon endikasyonu vardır. Parenteral nütrisyon karışımları büyük hacimli parenteral infüzyon solüsyonlarıdır ve aseptik olarak makro (protein, lipid, karbonhidrat) ve mikro (vitamin, eser element, elektrolitler) besin ögelerinin karışımından oluşturulur. Bu karışımların, hepsinin birarada (all in one) olduğu torbalarla verilmesi önerilir. Parenteral nütrisyonu planlamak için hastanın metabolik durumunun ve gereksinimlerinin iyi bilinmesi gerekir. Bundan sonra hastanın enerji ve protein gereksinimleri hesaplanmalıdır. Parenteral nütrisyon verilebilmesi için santral veya periferik venden bir damar yolu açılmalıdır. Parenteral nütrisyon sırasında hastalarda en sık görülen komplikasyonlar metabolik ve erişim yoluna bağlı olan komplikasyonlardır. Parenteral nütrisyonun uygulaması kadar hastanın yakın izlemi ile komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme desteği, santral ven, periferik ven, intravenöz

SUMMARY

Parenteral nutrition is the practise of feeding a patient with using intravenous way. Parenteral nutrition can be infused via peripheral or central veins. Parenteral nutrition can be made with or without enteral nutrition. Use of parenteral nutrition is reliable when gastrointestinal tractus is not intact or patients cannot tolerate enteral nutrition. Parenteral nutrition formulation are made according to patients' necessity for nutrients. Parenteral nutrition solutions may include nutrients (glucose, fat, aminoacids), trace elements and vitamins. These mixtures are given as multiple bottles or all-in-one solutions. For planning parenteral nutrition, calculation of basal energy expenditure is important. And than calculations of patients energy and protein necessity is important. For giving parenteral nutrition, catheterisation of peripheral or cetral vein is necessary. During parenteral nutrition some complications may occur; these are catheter related complications and metabolic complications of parenteral nutrition. It is important to diagnose and treat these complications.

Key Words: Nutritional support, central vein, peripheral vein, intravenous

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Ebru ORTAÇ ERSOY

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Yoğun Bakım Ünitesi,

06100 Sıhhiye, ANKARA

E-posta: nebruortac@mynet.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir