moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Preoperatif Nütrisyonel Desteğin Klinik Yararları

Preoperatif Nütrisyonel Desteğin Klinik Yararları

Clinical Benefits of Pre-operative Nutritional Support

Uzm. Dr. Fatih YANAR, Doç. Dr. Halil ALIŞ


SB Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

ÖZET

Cerrahide beslenme desteğinin temel amacı, ameliyat öncesi ve sonrası malnütrisyonu engellemek ve tedavi etmektir. Beslenme desteğinin yararları değerlendirilirken mortalite, morbidite ve hastanede yatış süresi ana sonuç parametreleri olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesinde; anamnez ve fizik muayene, antropometrik ölçümler, spesifik besin yetersizliklerini gösteren bazı biyokimyasal parametreler, immünolojik testler ve subjektif global değerlendirme kullanılmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda malnütrisyonu olan ya da malnütrisyon gelişeceği düşünülen hastalara beslenme destek tedavisi başlanmalıdır. İmmünnütrisyon için kullanılan ajanlar arjinin, glutamin, omega-3 yağ asitleri ve nükleotidlerdir. Çalışmalarda immünmodüle edici ajanlarla preoperatif enteral beslenme uygulanmasının postoperatif morbidite ve hastanede kalış süresini azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca, son yıllardaki çalışmalarda ameliyat öncesi uzun süreli açlık önerilmemektedir. Elektif cerrahi planlanan hastanın karbonhidrat kullanılarak ameliyat öncesi hazırlığının yararlı olduğu beslenme rehberlerinde bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Preoperatif bakım, beslenme tedavisi, enteral beslenme

SUMMARY

The main goal of nutritional support in surgical patients is to prevent or to treat malnutrition in the perioperative period. Primary outcome measures for evaluating the benefits of nutritional support should include mortality and morbidity rates, and length of hospital stay. Patient history and physical examination, anthropometric measurements, various biochemical tests indicating insufficiency of spesific nutritional elements, immunological tests, and subjective global assessment are used for nutritional assessment in surgical patients. The patients in whom the nutritional assessment shows malnutrition or high risk for malnutrition should receive nutritional support. The most commonly used agents for immunonutrition are arginine, glutamine, omega-3 fatty acids and nucleotides. Preoperative enteral nutrition with immunomodulatory agents was demonstrated to decrease the rate of postoperative morbidity and the length of hospital stay. Moreover, stopping oral intake before surgery is not desired nowdays. Current nutritional guidelines recommend the use of carbonhydrates for preoperative metabolic preparation in elective surgery.

Key Words: Preoperative care, nutrition therapy, enteral nutrition

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Halil ALIŞ

SB Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve

Araştırma Hastanesi,

Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

E-posta: halilalis@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir