moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Kronik Karaciğer Hastalığında Nütrisyon Desteği

Yaşlı Hastalarda Malnütrisyon

Malnutrition in the Elderly

Doç. Dr. Bülent SAKA


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Ülkemizde gelişen sağlık olanakları sayesinde yaşlı sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bugün yaşlı sayısı 5.3 milyon (%7.2) seviyelerindedir. Yaşlıların %37-40'ı günlük enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde beslenememektedir. Herhangi bir sebeple kilo kaybının başlangıcını takip eden 1-2.5 yıl içinde mortalite oranı %9-38 artmaktadır. Sarkopeni sıkça karşılaşılan bir durumdur. Malnütrisyon tespit edildiğinde ilk tercih edilmesi gereken yol enteral yoldur. Enteral yolu kullanmak mümkün olmadığında veya kişi bu yolla beslenmeyi tolere edemediğinde parenteral yol tercih edilmelidir. Enteral ürünler arasında en sık tercih edilmesi gereken standart ürünlerdir. Verilen ürünün lif içeriği yüksek olmalıdır. Çeşitli özel durumlarda spesifik beslenme ürünleri verilebilir. Beslenme yolu seçildikten sonra günlük enerji ihtiyacı hesaplanmalı ve ardından günlük destek miktarı hesaplanmalıdır. Yaşlılarda görülen geriatrik sendromların önemli bir kısmını nörolojik hastalıklar oluşturmaktadır. Kılavuzlara göre nörolojik hastalıklar varlığında erken dönemden itibaren ileri evreye kadar enteral ürünler tercih edilmelidir. Enteral ürün mümkün oldukça oral yolla verilmeli, ileri evre demansta tüple beslenme verilmemeli, sağkalım beklentisi varsa perkütan endoskopik gastrostomi açılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İleri yaş, malnütrisyon, enteral nütrisyon

SUMMARY

Elderly population increases due to advances in the health facilities in our country. It reached to 5.3 million people (7.2%) in the last years. 37-40% of the elderly are malnourished and their energy intake do not meet their needs. Independently, mortality rates increase 9-38% in 1-2.5 years after weight loss. Sarcopenia is also frequent. Enteral route of administration is the the prefered way of nutritional support in malnutrition. When enteral route is not available or when the patient can not tolerate enteral nutrition, parenteral route of administration will be used. Isoosmolar standart enteral supplements are the drug of choise those contain 1 kcal/mL. Specific formulas are useful in specific clinical conditions. After designation of the route, daily calorie needs and amount of the nutritional support must be calculated. Neurologic diseases are one of the most important geriatric syndromes of the elderly. Enteral route especially oral enteral way must be prefered in these patients for all stages of the diseases (mild to severe). Tube feeding is not suitable for patients with advanced dementia. Percutaneous endoscopic gastrostomy will be the choise for those without limited life expectancy.

Key Words: Old age, malnutrition, enteral nutrition

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Bülent SAKA

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Millet Caddesi, 34093 Fatih, İSTANBUL

E-posta: drsakab@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir