moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Kronik Karaciğer Hastalığında Nütrisyon Desteği

Kronik Karaciğer Hastalığında Nütrisyon Desteği

Nutritional Support in Chronic Liver Diseases

Doç. Dr. Tarkan KARAKAN


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

ÖZET

Karaciğer sirozunda malnütrisyon sık olarak görülen ve prognostik önemi olan bir bulgudur. Nütrisyon durumu değerlendirmesi sirotik hastalarda bazı farklılıklar arz eder. Bunların başında sıvı retansiyonu, asit, ensefalopati gibi özel durumların nütrisyon durumu değerlendirmesini zorlaştırmasıdır. Doktorların uyguladığı restriktif diyetler ve klinikte bazı tetkikler için uzun süre aç bırakılması malnütrisyonu derinleştirebilir. Dallı zincirli aminoasitler parenteral ve oral yoldan kullanılabilir ve sarkopeni tedavisinde yararlı oldukları gösterilmiştir. Siroz tedavisinde primer hastalığın tedavisine ek olarak, transplantasyona kadar olan süreçte ve transplantasyon sonrası nütrisyon tedavisi göz ardı edilmemeli ve klasik nütrisyon değerlendirme araçlarının yanıltıcı olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer sirozu, malnütrisyon, transplantasyon, dallı zincirli aminoasitler

SUMMARY

Malnutrition is a prevalent finding in liver cirrhosis and it has prognostic value. Nutritional assessment has some different aspects in liver cirrhosis. Fluid retention, ascites, encephalopathy limit the ability of nutritional screening tools to diagnose malnutrition in cirrhosis. Physicians also worsen malnutrition via restrictive diets and prolonged fasting for diagnositic procedures. Branched chain amino acids might be given by parenteral or enteral route and they improve sarcopenia in these patients. Apart from treatment of primary disorder in cirrhosis, physicians should not underestimate treatment of malnutrition until and after liver transplantation. The classical notrition screening tools also are limited in the diagnosis of malnutrition in these patients.

Key Words: Liver cirrhosis, malnutrition, transplantation, branched chain amino acids

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Tarkan KARAKAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Gastroenteroloji Bilim Dalı,

Gazi Üniversitesi Hastanesi

Nütrisyon Ekibi, ANKARA

E-posta: tkarakan@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir