moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Kronik Böbrek Hastalığında Beslenme Desteği

Kronik Böbrek Hastalığında Beslenme Desteği

Nutritional Support in Chronic Kidney Disease

Uzm. Dr. Yaşar ÇALIŞKAN, Prof. Dr. Alaaddin YILDIZ


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Türk Nefroloji Derneği verilerine göre son 10 yılda ülkemizde son dönem böbrek yetersizliği insidansında iki kat, prevalansında ise beş kat artış gözlenmiştir. Yakın zamanda yayınlanmış olan CREDIT çalışmasının sonuçlarına göre, ülkemizde kronik böbrek hastalığı sıklığı 18 yaş üstü popülasyonda %15.7, son dönem böbrek yetersizliğinin toplumdaki sıklığı 1/666'dır. Kronik böbrek yetersizliğine eşlik eden üremik sendrom iştah kaybıyla ve azalmış besin alımıyla sonuçlanan gastrointestinal yan etkilerle ilişkilidir. Hastalara uygulanan düşük proteinli diyetler yakından kontrol edilmezse negatif nitrojen balansı ile malnütrisyonla sonuçlanabilir. Malnütrisyon oranı hemodiyaliz hastalarında %18-75, periton diyalizi hastalarında ise %10-50 arasındadır. Malnütrisyon varlığının artmış mortalite ve morbidite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle malnütrisyon riski veya malnütrisyon varlığı erkenden tanınıp tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetersizliği, malnütrisyon

SUMMARY

According to the data of the Turkish Nephrology Society, end stage renal disease incidence was increased 100% and prevalence was increased five times in the last 10 years in Turkey. Recently, CREDIT study results showed that 15.7% of the Turkish population over 18 years old have chronic kidney disease and 1/666 of the whole population have end stage renal disease. One of the complications of uremic syndrome in chronic kidney disease is malnutrition. Uremia decreases appetite and causes reduced food intake that is related with its negative effects on the gastrointestinal system function. On the other side low protein diet can cause negative nitrogen balance. Malnutrition rates of the hemodialysis and peritoneal dialysis patients are 18-75% and 10-50% consecutively. In chronic kidney disease, malnutrition is strongly related with increased morbidity and mortality. Then early diagnosis and treatment of malnutrition will improve survival in chronic kidney disease.

Key Words: Chronic kidney disease, malnutrition

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Alaaddin YILDIZ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Nefroloji Bilim Dalı,

Çapa, İSTANBUL

E-posta: yildiza@istanbul.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir