moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Helicobacter pylori

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori

Prof. Dr. İlkay ŞİMŞEK, Uzm. Dr. Ömer Burçak BİNİCİER


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

ÖZET

Helicobacter pylori; gram-negatif bir bakteri olup, çoğunlukla insanlarda ve bazı primatlarda midenin özel alanlarında yaşayabilir. Fonksiyonel dispepsi, peptik ülser (duodenal ve gastrik ülser) ve çeşitli ilişkili hastalıklar dışında gastrik adenokarsinom ve MALT (mukoza ile ilişkili lenfoid doku) lenfomaya neden olabilmektedir. H. pylori tüm dünyada ve Türkiye'de en yaygın infeksiyon etkenidir ve ülkemizdeki prevalansı %80'ler civarındadır. Günümüzde H. pylori ile ilgili çalışmalarda gastroduodenal patolojinin gelişimini etkileyen bakteri, konak ve çevreye ait faktörler önemli ölçüde açıklığa kavuşturulmuştur. Bu makalede H. pylori eradikasyonu, patofizyolojisi ve tanısına yönelik son gelişmeler değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, tanı, patofizyoloji, tedavi

SUMMARY

Helicobacter pylori; is a gram-negative bacteria that lives mostly human beings and some primates in special areas of stomach. It causes functional dyspepsia, peptic ulcer (duodenal and gastric ulcer) and related disorders even gastric adenocarcinoma and MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) lymphoma. H. pylori is the most prevalent infection all over the world and Turkey and the prevalence is approximately 80% in our country. Nowadays in studies that connected with H. pylori lightened bacteria, host and environmental factors that effects developing gastroduodenal pathologies. In this article we evaluate and discuss the recent development of eradication, pathophysiology and diagnosis of H. pylori.

Key Words: Helicobacter pylori, diagnosis, pathophysiology, treatment

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. İlkay ŞİMŞEK

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Gastroenteroloji Bilim Dalı,

35340, İnciraltı, Balçova-İZMİR

E-posta: ilkaysimsek@deu.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir