moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı mı? İrritabl Bağırsak Sendromu mu?

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı mı? İrritabl Bağırsak Sendromu mu?

Inflammatory Bowel Disease or Irritable Bowel Syndrome?

Yrd. Doç. Dr. Ümit AKYÜZ1, Doç. Dr. Filiz AKYÜZ2


1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İstanbul

2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İstanbul

ÖZET

İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve irritabl bağırsak sendromu öncelikle her ikisinin de bağırsağı ilgilendirmesi nedeniyle benzer semptomları paylaşmaktadır. Ayırıcı tanı iki hastalığın özelliklerini iyi bilmekle mümkündür. Karşımıza ayrı ayrı gelebileceği gibi aynı hastada örtüşen hastalıklar şeklinde de görülebilir. Her iki hastalığın genç popülasyonu etkilemesi, irritabl bağırsak sendromunun klinik pratikte karşımıza çok çıkması ve inflamatuvar bağırsak hastalığının farklı klinik yelpazede görülebilmesi nedeniyle ayırıcı tanıları önemlidir. Anamnezde hastanın sorgusu, laboratuvarda inflamasyon varlığı ve şüpheli olgularda endoskopik ve histolojik bulgular tanıyı koydurmaktadır. Fonksiyonel bağırsak hastalığı tanısının aslında bir dışlama tanısı olduğunu ve takipte de dikkatli değerlendirmenin önemini unutmamak gerekir. Bugün için irritabl bağırsak sendromu fonksiyel, inflamatuvar bağırsak hastalığı organik bir hastalıktır. Aşikar bulgular varlığında ayırım kolaydır, silik bulguları olan olgular takip edilmelidir. Alarm bulguları mutlaka değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar bağırsak, irritabl bağırsak

SUMMARY

Inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome share same symptoms because of they affect same organ. Differential diagnosis is possible to know the properties of two diseases. We can see separately or overlap form in the same patient. Differential diagnosis is important, because of both of the disease to affect young population, an increasing rate of irritable bowel sydrome and wide clinical spectrum of inflammatory bowel disease. History of patient, presence of inflammatory findings in laboratory results and endoscopic/histological findings help for the diagnosis. Functional bowel disease diagnosis is essentially a diagnosis of exclusion, and in follow-up should not forget the importance of careful assessment. For today, irritable bowel sydrome is a functional and inflammatory bowel disease is an organic disease. Distinction is easy in the presence of obvious findings; however undiagnostic findings should be followed. Alarm symptoms must be evaluated.

Key Words: Inflammatory bowel, irritable bowel

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Ümit AKYÜZ

Yeditepe Üniversitesi Endoskopi Laboratuvarı

Devlet Yolu Caddesi 34752 Kozyatağı, İSTANBUL

E-posta: akyuzfu@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir