moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Otoimmün Pankreatit

Otoimmün Pankreatit

Autoimmune Pancreatitis

Uzm. Dr. Aslı ÖRMECİ, Doç. Dr. Çetin KARACA


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Otoimmün pankreatit, otoimmün etyolojiye bağlı gelişen nadir bir  kronik pankreatit formudur. Primer bir pankreatik hastalık olarak ortaya çıkabildiği gibi diğer otoimmün kökenli hastalıklarla birlikte (örn. primer sklerozan kolanjit, primer biliyer siroz, retroperitoneal fibrozis, romatoid artrit, sarkoidoz, Sjögren sendromu) seyredebilir. Otoimmün pankreatit, sklerozan pankreatit, nonalkolik destrüktif pankreatit olarak da isimlendirilir. Teşhiste Mayo Klinik tarafından geliştirilen HISORt tanı kriterleri kullanılır. Tedavide glukokortikoidler kullanılmakla birlikte (önerilen doz: prednizon 40 mg/gün dozunda başlanıp 4-6 hafta sonra haftada 5 mg azaltacak şekilde tedavinin kesilmesidir) halen en uygun doz ve süre bilinmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Otoimmün pankreatit, lenfoplazmositik sklerozan pankreatit, HISORt tanı kriterleri

SUMMARY

Autoimmune pancreatitis is a rare disorder of presumed autoimmune etiology that is associated with characteristic clinical, histologic, and morphologic findings. Autoimmune pancreatitis can occur as a primary pancreatic disorder or in association with other diseases of presumed autoimmune etiology including primary sclerosing cholangitis, primary biliary cirrhosis, retroperitoneal fibrosis, rheumatoid arthritis, sarcoidosis, and Sjögren's syndrome. Autoimmune pancreatitis has been referred to by a variety of names including sclerosing pancreatitis, tumefactive pancreatitis, and nonalcoholic destructive pancreatitis, depending in part upon the specific pathologic findings and the presence of extrapancreatic manifestations. The diagnostic criteria proposed by the Mayo Clinic (HISORt criteria) are most commonly used in the United States to establish the diagnosis. Autoimmune pancreatitis can be treated with glucocorticoids. Prednisone can be start at a dosage of 40 mg/day for four to six weeks followed by a taper of 5 mg/week. The optimal dose and duration have not been established.

Key Words: Autoimmune pancreatitis, lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis, HISORt criteria

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Çetin KARACA

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL

E-posta: cetinkaraca@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir