moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Hemodiyaliz Hastalarının İlk Diyalizdeki Damar Yoluna Göre Sağkalım Analizi
Dr. Murat DEMİR*, Hmş. Jale ERTÜRK**, Dr. Mehmet Tuğrul SEZER*

  * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
** Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hemodiyaliz Ünitesi, ISPARTA
ÖZET
Hemodiyaliz hastalarında damar yolu ile ilişkili morbidite hala hastaların hastaneye yatmalarına neden olan bir problemdir. Birçok geniş çalışma, venöz kateterli hastaların arteriyovenöz fistülü olan hastalarla karşılaştırıldığında daha yüksek mortalite riskine sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, hastaların sağkalımlarını ilk diyalizdeki damar yoluna göre (kateter ve arteriyovenöz fistül/greft) karşılaştırmayı amaçladık. Ocak 1992-Ağustos 2006 tarihleri arasında diyalize giren toplam 370 hastanın sağkalımları ilk damar yoluna göre karşılaştırıldı. İki yüz otuz iki erkek hasta ve 89 diyabetik hasta vardı. Toplam 155 (%42) hasta kaybedildi ve çoğu kateter grubunda idi. Bir ve beş yıllık sağkalım oranları kateter grubu ile karşılaştırıldığında A-V fistül/greft grubunda daha iyi idi. Bu sonuçlar damar yolu ile ilişkili komplikasyon sıklığını azaltmak ve hasta sağkalımını düzeltmek için venöz kateter kullanımının azaltılması gerektiğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Damar yolu, hemodiyaliz, sağkalım
SUMMARY
Survival Analysis of the Hemodialysis Patients According to First Dialysis Access
Morbidity related to vascular access is the leading cause of hospitalization among hemodialysis patients. Several large studies have found a higher risk for mortality among patients with a venous catheter, compared with arteriovenous accesses. In this study we wanted to compare survival of the patients according to first dialysis access. Survival of 370 patients dialyzed in our centre between January 1992 and August 2006 was compared according to first vascular access. There were 232 (63%) male patients and 89 diabetic patients. A total of 155 patients (42%) died and most of them in catheter group. One and five year survival rates were significantly better in fistula/graft compared to catheter group. These results strongly suggest that the use of venous catheters should be minimized to reduce the frequency of access complications and to improve patient survival.
Key Words: Vascular access, hemodialysis survival
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir