moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Sarkoidoz

Sarkoidoz

Sarcoidosis

Prof. Dr. Esen KIYAN


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AnabilimDalı, İstanbul

ÖZET

Sarkoidoz, etyolojisi bilinmeyen sistemik kronik granülomatöz bir hastalıktır. En sık akciğerler olmak üzere (%90) lenfatik sistem, göz, deri, karaciğer gibi birçok organ ve doku tutulur. Tipik histopatolojik lezyon etkilenen organ veya dokuda saptanan kazeifikasyon nekrozu içermeyen granülomlardır. Genellikle 50 yaş öncesinde görülür ve 20-40 yaş arasında pik yapar. Tanı klinik-radyolojik bulguların histopatolojik olarak desteklenmesiyle ve granülom yapan diğer tüm nedenlerin dışlanmasıyla konur. Klinik seyirde spontan düzelme olabileceği gibi kronik progresyon da olabilir. En etkin tedavi kortizondur, ancak hastaların önemli bir kısmında sistemik tedavi gerekmez ve prognoz iyidir. Bu derlemede sarkoidozun klinik bulgularından ve tedaviden detaylı bir şekilde bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, ekstrapulmoner sarkoidoz, tanı, tedavi

SUMMARY

Sarcoidosis is a systemic chronic granulomatous disease of unknown etiology. It predominantly involves the lungs but can affect many organs or tissues in the body, with the lymphatics, skin, eyes, and liver being the most common. Typical histopathologic lesion is non-caseating granulomas in the affected organ or tissue. It is most commonly found before the age of 50 with a peak incidence between ages of 20 and 40. Diagnosis is done when radiographic evidence is accompanied by compatible clinical features and noncaseating granulomas on biopsy, with all other causes of granulomas ruled out. The clinical course of sarcoidosis ranges from spontaneous resolution to chronic progressive disease. Most effective therapy is steroid but many patients with sarcoidosis do not require systemic therapy and prognosis is good. In this review, clinical manifestations and the treatment of sarcoidosis will be explained in details.

Key Words: Sarcoidosis, extrapulmonary sarcoidosis, diagnosis, therapy

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Esen KIYAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

34093 Fatih/Çapa, İSTANBUL

E-posta: ekiyan@istanbul.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir