moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Akciğer Tüberkülozu

Akciğer Tüberkülozu

Pulmonary Tuberculosis

Prof. Dr. Mustafa ERELEL


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Sıklıkla akciğerlerde tüberküloza yol açan Mycobacterium tuberculosis, akciğerlerin en iyi ventile olan orta ve alt zonlarında ilk giriş odağını oluşturmaktadır. Klinik tablo hastalığın yerleşim yerine ve meydana geldiği zamana göre değişmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ilk basil en sık çocukluk çağında alınırken, gelişmiş toplumlarda daha ileri yaşlarda alınır. Gelişmiş toplumlarda beklenen ömrün uzaması ve immünsüpresif hastalık ve tedaviler bunda etkendir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, endobronşiyal tüberküloz, tüberküloz kliniği, tüberküloz komplikasyonları

SUMMARY

Mostly causing agent in pulmonary tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis. It enters to human body via well ventilated middle and lower lung fields. Clinical picture is differantied according to diseased time and area. First microorganism enters to body in childhood in devoloping countries but enderly in devolped countries because of the prolonged life expectancy, immune supressif disease and treatments.

Key Words: Tuberculosis, endobronchial tuberculosis, clinic of tuberculosis, complication of tuberculosis

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Mustafa ERELEL

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

34093 Fatih/Çapa, İSTANBUL

E-posta: drmustafaerelel@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir