moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Bası Yaraları

Bası Yaraları

Pressure Ulcers

Uzm. Dr. Sibel AKIN, Prof. Dr. Mehmet Akif KARAN


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Bası yaraları; ilerlemiş yaş, kognitif bozukluk, fiziksel engeller, multipl komorbiditelerle birlikteliğini sık gördüğümüz, fiziksel olarak bağımlılığa yol açan, bakıcı yükünü ve sağlık harcamalarını artıran kronik yaralardır. Tıbbın ilerlemesine ve bu yaraların önlenebilir olmasına rağmen ülkemizde ve dünyada önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Akut bakım veren hastanelerde bası yarası prevalansı %3-15’tir. Yoğun bakım ünitesinde bu oran %50’dir. Bası yaraları, intrensek (hastaya ait) ve ekstrensek (hastaya ait olmayan) olmak üzere iki tip kolaylaştırıcı risk faktörünün katkısı sonucu meydana gelmektedir. Bası yarasının önlenmesinde temel prensip riskli hastaların önceden belirlenerek basıncın giderilmesi için uygun tedbirlerin alınmasıdır. Basınç ülserlerinin yaygın olduğu vücut bölgeleri, topuklar, sakrum, iskiya tüberositler ve torokanter günlük olarak kontrol edilmelidir. Hasta yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı ise basıncı azaltıcı (pressure reducing) yatak ve minderler kullanılmalıdır. Hasta yatağa bağımlı ise en az iki saatte bir, tekerlekli sandalyeye bağımlı ise saat başı pozisyon değiştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bası yaraları, geriatri

SUMMARY

Pressure ulcers are chronic wounds associated with advanced age, cognitive disorders, physical disabilities and multiple co morbidities. They increase level of dependence, caregiver workload and health care costs. Despite the medical advances and the fact that they can be prevented, pressure ulcers continue to be an important health issue in our country and in the world. The prevalence of pressure ulcers in acute care hospitals is 3-15%. This ratio is 50% in intensive care units. Intrinsic (belonging to the patient) and extrinsic (not belonging to the patient) factors are the types of risk factors for pressure ulcer formation. The basic principle for preventing ulcer formation is to identify high risk patients and take the necessary precautions to relieve pressure. Heels, sacrum, ischial tuberosity and trochanter, areas where pressure sores most commonly occur, should be examined daily. Pressure reducing beds and cushions should be used if the patient is bed bound or wheelchair dependant.  Patient position should be changed every two hours for bed bound patients and every hour for wheelchair dependant patients.

Key Words: Pressure ulcers, geriatrics

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Sibel AKIN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı,

34093 Fatih/Çapa, İSTANBUL

E-posta: sibelyanmaz@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir