moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
İç Hastalıkları Pratiğinde Önemsenmeyen Bir Hastalık: Üriner İnkontinans

İç Hastalıkları Pratiğinde Önemsenmeyen Bir Hastalık: Üriner İnkontinans

An Unheeded Disease in Practice of Internal Medicine: Urinary Incontinence

Uzm. Dr. Mehmet Emin KUYUMCU, Uzm. Dr. Yusuf YEŞİL,  Doç. Dr. Mustafa CANKURTARAN


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi, Ankara

ÖZET

Üriner inkontinans yaşlılarda sık görülmekte, insanların yaşam kalitelerine (örn. depresyona, düşmelere, deri komplikasyonlarına, sosyal izolasyona, hastane ve bakımevlerine yatırılmaya neden olarak) ve mortalitelerine etki etmektedir. Yaşlılar idrar kaçırmanın yaşlanmanın doğal süreci olduğunu düşünür ve genellikle bunu problem olarak belirtmezler. Buna ek olarak klinisyenler de sıklıkla idrar kaçırma ile ilgili soru sormazlar. Böylece üriner inkontinans tanısı koymak birçok hastada mümkün olamaz. Bu derlemede iç hastalıkları pratiği için üriner inkontinans tanısı ve tedavisi gözden geçirilmiş ve ayrıca üriner inkontinansın her yaşta patolojik olduğu, göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir hastalık olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üriner inkontinans, yaşlı, tanı, tedavi

SUMMARY

Urinary incontinence is common in elderly people and affects people’s quality of life (and can result, for example, in depression, falls, skin complications, social isolation, hospital admissions, or admissions to nursing homes) and people’s mortality. Older people may assume that urinary incontinence is a normal consequence of aging and often do not report the problem. In addition, physicians often do not ask about it. So urinary incontinence can not be diagnosed in many patients. In this article, we reviewed the diagnosis and treatment of urinary incontinence for practice of internal medicine and also emphasized that it is a pathological condition at any age. It is an important disorder that can not be ignored.

Key Words: Urinary incontinence, elderly, diagnosis, treatment

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Mehmet Emin KUYUMCU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Geriatri Ünitesi,

06100, Sıhhiye, ANKARA

E-posta: mekuyumcu@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir