moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Supraventriküler Taşikardilerde Tanı ve Tedavi

Supraventriküler Taşikardilerde Tanı ve Tedavi

Supraventricular Tachycardias; Diagnosis and Treatment

Doç. Dr. Ahmet Kaya BİLGE


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Ventrikül üzeri dokuların en azından bir kısmında (sinüs düğümü, atriyum, atriyoventriküler düğüm, his demeti gibi) fokal veya reentrant mekanizmalarla gelişen taşikardiler supraventriküler; ventriküler doku veya purkinje liflerinden kaynaklanan taşikardiler ise ventriküler taşikardi olarak adlandırılır. Prognoz ve tedavileri farklı olduğu için supraventriküler ve ventriküler taşikardi ayırımı akut tedavinin erkenden yapılması için hayati bir ayırımdır. Genelde ventriküler taşikardi daha kötü prognoza sahip olup, sıklıkla ciddi kalp hastalığı mevcudiyetinde görülür, daha fazla hemodinamik bozukluğa neden olduğu için sinüs ritminin temin edilmesinde acil yaklaşım gereklidir. Diğer taraftan supraventriküler taşikardi genellikle ölümcül değildir, sıklıkla hemodinamik kollapsa neden olmaz, bu nedenle de sinüs ritmine çevirmek için daha konservatif girişimler uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Aritmiler, supraventriküler taşikardi

SUMMARY

Tachyarrhythmias are broadly characterized as being a supraventricular tachycardia, defined as a tachycardia in which the driving circuit or focus originates, at least in part, in tissue above the level of the ventricle (i.e., sinus node, atria, atrioventricular node, or His bundle) or a ventricular tachycardia, defined as a tachycardia in which the driving circuit or focus solely originates in ventricular tissue or Purkinje fibers. Because of differences in prognosis and management, the distinction between an supraventricular and ventricular tachycardia is a critical distinction to make early in the acute management of a tachycardia. In general ventricular tachycardia carries a much graver prognosis, usually implies the presence of significant heart disease, results in more profound hemodynamic compromise, and therefore requires immediate attention and measures to revert to sinus rhythm. On the other hand, supraventricular tachycardia is usually not lethal, often does not result in hemodynamic collapse, and therefore more conservative measures can be applied initially to convert to sinus rhythm.

Key Words: Arrhythmias, supraventricular tachycardia

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Ahmet Kaya BİLGE

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Kardiyoloji Anabilim Dalı,

34093 Fatih/Çapa, İSTANBUL

E-posta: ahmetkayabilge@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir