moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Kalp Hızı

Kardiyovasküler Risk Faktörü Olarak Kalp Hızı

Heart Rate as Cardiovascular Risk Factors

Prof. Dr. Hasan KUDAT1,  Prof. Dr. Haşim MUTLU2


1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Yıllar içerisinde elde edilen veriler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda istirahat sırasındaki kalp hızının kardiyovasküler hastalıklar için mortalite ve morbidite yönünden risk faktörü olabileceği görüşü önemli bir destek görmektedir.  Epidemiyolojik toplumsal çalışmalar, miyokard infarktüsü geçiren hastalar, kalp yetersizliği ve diyabetik bireylerde yüksek istirahat kalp hızının artmış kardiyovasküler mortaliteyle birlikte olduğu gösterilmiştir.  Bu derlemede, son yıllarda kardiyovasküler açıdan bağımsız bir risk faktörü olabileceği üzerinde durulan istirahat kalp hızı konusu mevcut yayınlar ışığında gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalp hızı, risk faktörü, kardiyovasküler mortalite

SUMMARY

The relationship of resting heart rate and cardiovascular mortality and morbidity was searched in so many studies and heart rate looked as risk predictors in these conditions. On epidemiological studies, in myocardial infarction, in heart failure and diabetes patients, increased resting heart rate is related to elevated cardiovascular mortality. In this review, we examined the previous studies for the rest heart rate that as an independent risk factors for cardiovascular disease and its prognosis.

Key Words: Heart rate, risk factors, cardiovascular mortality

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Hasan KUDAT

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

34093 Fatih/Çapa, İSTANBUL

E-posta: hkudat@istanbul.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir