moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Yoğun Bakımda Yatan Hasta ve Yakınlarıyla İletişim

Yoğun Bakımda Yatan Hasta ve Yakınlarıyla İletişim

Communication with Intensive Care Unit Patient and Their Relatives

Uzm. Hmş. Gülcan BAHÇIVAN1, Yrd. Doç. Dr. Hatice SÜTÇÜÇİÇEK1, Dr. Celale TANGÜL ÖZCAN2


1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ankara

2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği, Ankara

ÖZET

Yoğun bakımlarda, hastalarda meydana gelen fiziksel ve fizyolojik değişikliklerle (bilinç değişiklikleri, deliryum gibi) uygulanan invaziv aletler (mekanik ventilatör, kateterler gibi) hastalarda fiziksel kısıtlamalara ve psikolojik problemlerin yaşanmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, hastalar aile üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte olamadıkları, alışkanlıklarını sürdüremedikleri için yalnızlık ve izolasyon duyguları yaşayabilmektedirler. Hasta bireyin yoğun bakım ünitesine yatışı, ailesi ve yakınları için de bir kriz olarak yorumlanabilmektedir. Yoğun bakım hastaları ve yakınlarıyla iletişim, hastanın tedavi ve bakım sürecinde çok önemli bir unsurdur. İletişim, yoğun bakım hemşireliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından da önemi vurgulanan bir konudur.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım hastası, hasta yakınları, iletişim

SUMMARY

Physical and physiological changes that occur in intensive care patients (changes in consciousness, delirium, etc.) and application of invasive devices (mechanical ventilation, such as catheters) may cause physical limitations and psychological problems. In addition, patients may feel loneliness and isolation. The patient’s admission to the intensive care unit can be interpreted as a crisis for the family and relatives. Communication with the patient and the family is important in treatment and care process, which is highlighted by the national and international intensive care unit nurses organizations.

Key Words: Intensive care unit patient, patient relatives, communication

Yazışma Adresi:

Uzm. Hmş. Gülcan BAHÇIVAN

Gülhane Askeri Tıp Akademisi,

Hemşirelik Yüksek Okulu,

İç Hastalıkları Hemşireliği,

06018 Etlik, ANKARA

E-posta: gulcan_408@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir