moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Metabolik Sendroma Güncel Bakış

Metabolik Sendroma Güncel Bakış

Current Overview of Metabolic Syndrome

Uzm. Dr. Mehmet Ali Nahit ŞENDUR1, Doç. Dr. Gülay SAİN GÜVEN2


1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Ankara

2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Ünitesi, Ankara

ÖZET

Metabolik sendrom, dünyada ve ülkemizde giderek daha fazla sayıda insanı etkileyen önemli bir morbidite nedenidir. Pandemiye doğru ilerleyen bu büyümede, beslenme alışkanlığındaki temel değişimlerle hareketsiz yaşam tarzının artması ve kalıtımla gelen bazı özellikler rol oynamaktadır. Dünya genelinde metabolik sendrom sıklığının her geçen gün giderek artması nedeniyle, son yıllarda birçok kılavuz oluşturulmuştur. Bu derlemede metabolik sendromun tanımı, tanı kriterleri, epidemiyolojisi, etyopatogenezi ve tedavisinden bahsedilecektir. Tanım olarak metabolik sendromun varlığı, çoklu kardiyovasküler riskle mücadelede yarar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, obezite, insülin direnci, kılavuz

SUMMARY

Metabolic syndrome is an important cause of morbidity affecting more and more people in our country and in the world. Pandemic are proceeding toward this growth. Fundamental changes in dietary habits, increasing sedentary life style and heredity also play role. In recent years many guidelines were created in the entire world, because of the increasing metabolic syndrome incidence. In this review, the definition of the metabolic syndrome and diagnostic criterias, epidemiology, pathophysiology and treatment were discussed. By definition the presence of metabolic syndrome is beneficial with combating multiple cardiovascular risk factors.

Key Words: Metabolic syndrome, obesity, insulin resistance, guideline

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Gülay SAİN GÜVEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Genel Dahiliye Ünitesi,

06100 Sıhhiye, ANKARA

E-posta: gsain@tr.net

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir