moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Kanser Hastalarında Beslenme

Kanser Hastalarında Beslenme

Nutrition Support Treatment in Cancer

Yrd. Doç. Dr. Bahiddin YILMAZ, Uzm. Dr. Dilek ERDEM, Uzm. Dr. Yasemin KEMAL


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,Samsun

ÖZET

Kanser hastalarında, istemsiz kilo kaybı ve iştahsızlık ile seyreden anoreksi, çok sık görülen bir durumdur. Yeni tanı konulan hastaların yaklaşık yarısında, ileri evre kanserlerin ise %75'inden fazlasında kilo kaybı ve iştahsızlık görülür. Bu belirtilere ek olarak sistemik inflamatuvar yolların aktivasyonu ve metabolik bozukluklarla seyreden sendrom kanser kaşeksi sendromu olarak adlandırılır. Kanser kaşeksisi çoğunlukla kas kitlesi ve yağ kitlesi kaybıyla beraberdir. Hastaların kanser tanısıyla beraber beslenme durumu mümkün olduğu kadar erken değerlendirilmelidir ve uygun beslenme desteğine gecikmeden başlanmalıdır. İlk olarak diyet önerileriyle oral alım artırılmaya çalışılır. Oral alımın yeterli olmadığı durumlarda enteral ve parenteral beslenme desteği gereklidir. Verilen beslenme desteğiyle malnütrisyonu önlemek ve tedavi etmek, antitümör tedaviye toleransı artırmak, antitümör tedavinin yan etkilerini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak amaçlanır. Beslenme desteğine ek olarak iştah uyarıcı olarak kullanılan progestinler ve steroidler de kaşeksi tedavisine katkıda bulunur. Kanser hastalarının büyük çoğunluğunu etkileyen kaşeksi sendromu, erken dönemde saptanarak etkili bir şekilde tedavi edildiğinde yaşam kalitesine ve sağkalıma katkısı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anoreksi, kanser kaşeksisi, beslenme desteği, enteral beslenme, parenteral beslenme

SUMMARY

Anorexia is a very common in cancer patients accompanied with undesired weight loss and lack of appetite. Weight loss and lack of appetite are found in approximately half of new diagnosed patients and more than 75% of the patients with advanced cancer. Moreover, it is called cancer cachexia syndrome that is found with the activation of systemic inflammatory pathways and metabolic alteration. Cancer cachexia is mostly accompanied with loss of muscle and fat mass. Nutrition status with the diagnosis of cancer should be evaluated as early as possible and necessary nutrition support should be maintained without a delay. Firstly, oral intake is tried to be increased by dietary counseling. In the cases of inadequate oral intake, enteral and parenteral nutrition support are required. The aims of nutritional support is to prevent and treat malnutrition, increase tolerance to antitumor therapy, decrease the adverse reactions of antitumor therapy and improve the quality of life. In addition to nutritional support, progestins and steroids used as appetite stimulator also contribute to cachexia therapy. If cancer cachexia syndrome affecting most of cancer patients is diagnosed earlier and treated effectively, it will help the quality of life and survival to be improved.

Key Words: Anorexia, cancer cachexia, nutritional support, enteral nutrition, parenteral nutrition 

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Bahiddin YILMAZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, SAMSUN

E-posta: bahiddin.yilmaz@omu.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir