moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Karaciğer Sirozlu Hastada Asit Gelişimi ve Tedavisi

Karaciğer Sirozlu Hastada Asit Gelişimi ve Tedavisi

Ascites in Liver Cirrhosis: Mechanisms and Treatment

Yrd. Doç. Dr. Arif Mansur COŞAR


Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Trabzon

ÖZET

Sirotik hastalarda asit gelişmesi, ciddi bir morbidite ve mortalite nedenidir. Transplantasyon dışındaki asit tedavilerinin uzun dönem sağkalım üzerine etkisi net olmasa da yaşam kalitesi ve aside bağlı komplikasyonlar üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir. Sirotik hastalardaki portal hipertansif asit tedavisinde ilk basamak tuz kısıtlamasıdır (2 g/gün sodyum). İdrar sodyumu ölçülerek hastanın diyete uyumu, diüretik etkinliği ve yanıtı öngörülebilir. Grade 2-3 asitli hastalarda diüretik tedavisi gereklidir. Diüretik tedavisine yanıt günler-haftalar içinde elde edilebilecektir. İlk kez asit tespit edilen sirotik hastalarda 100 mg/gün dozunda spironolakton ile başlanan tedavi, yanıta göre haftalık 100 mg ve katları şeklinde artırılarak maksimum 400 mg/gün dozuna çıkılabilir. Daha hızlı bir yanıt için 100 mg/gün spironolakton ve 40 mg/gün furosemid kombinasyonu, gerekirse sabit dozlarda artırılarak sırasıyla maksimum 400 ve 160 mg/gün olacak şekilde kullanılabilir. Hızlı yanıt elde etmek gereken semptomatik durumlarda ya da diüretikleri direnç veya yan etkiler nedeniyle kullanamama durumlarında (refrakter/intraktıbl asit) boşaltıcı/terapötik parasentez yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Asit, siroz, ilaç tedavisi

SUMMARY

Appearance of ascites in cirrhotic patients is a serious cause of morbidity and mortality. Effect of the treatments of ascites on long-term survival has not been shown clearly except transplantation, but on improvement of life quality and the complications of ascites has been shown. The first step in the treatment of portal hypertensive ascites in cirrhotic patients is salt restriction (2 g/day of sodium). Patient's diet compliance, and diuretic efficacy and response can be predicted by the measuring of urine sodium. Diuretic therapy in patients with Grade 2-3 ascites is required. Response to treatment with diuretics may be achieved within days to weeks. Diuretic treatment with spironolacton 100 mg/day can be started as an initial treatment, when ascites identified in patients with cirrhosis. The dose can be increased as 100 mg/day per week up to maximum 400 mg/day. Rapid response is achieved with a combination of spironolactone 100 mg/day and furosemide 40 mg/day. And if necessary, it can be increased in fixed doses as maximum 400 and 160 mg/day respectively. The therapeutic paracentesis should be performed in case of symptomatic disease that requires immediate response or in case those do not use diüretics due to resistance or side effects (refractory/intractable ascites).

Key Words: Ascites, cirrhosis, medical treatment

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Arif Mansur COŞAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Farabi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Trabzon

E-posta: arif@doctor.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir