moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Fonksiyonel Dispepsi

Fonksiyonel Dispepsi

Functional Dyspepsia

Doç. Dr. Birol ÖZER


Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Adana

ÖZET

Fonksiyonel dispepsi, proksimal gastrointestinal kanaldan köken alan, sebebi bilinmeyen inatçı ve tekrarlayıcı semptomlar olarak tanımlanmaktadır. Roma III kriterlerine göre fonksiyonel dispepsi, postprandiyal distres sendromu ve epigastrik ağrı sendromu olarak iki subgrupta tanımlanmıştır. Dispeptik semptomlar genel popülasyonda %20-40 gibi oldukça yüksek bir prevalansta görülmektedir. Fonksiyonel dispepsi, mortalite ve morbiditede artışa neden olmamakla birlikte yaşam kalitesi, sağlık harcamaları ve iş gücü üzerine olumsuz etkileri vardır. Fonksiyonel dispepsi multifaktöriyel bir hastalıktır. Patofizyolojide anormal mide boşalması, viseral aşırı duyarlılık, bozulmuş gastrik akomodasyon, santral sinir sistemi gibi faktörler etkili olmaktadır. Fonksiyonel dispepsi tedavisinde meta-analizlerde sınırlı etkinlikleri gösterilmiş olmasına rağmen ampirik antisekretuar tedavi, Helicobacter pylori eradikasyonu veya prokinetikler hala temel tedavi seçenekleridir. Günümüzde kullanışlı, etkili bir tedavi seçeneği henüz bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel dispepsi, ilaç tedavisi

SUMMARY

Functional dyspepsia has been defined as persistent or recurrent symptoms of unknown cause thought to originate in the proximal gastrointestinal tract. The 2006 Rome III criteria defined functional dyspepsia and its subgroups, postprandial distress syndrome and epigastric pain syndrome. Dyspeptic symptoms are very common in the general population with prevalence rates of 20-40%, and although functional dyspepsia is not associated with increased mortality or morbidity, the symptoms have a major impact on health-related quality of life, utilization of healthcare resources and work productivity. Functional dyspepsia is probably a multifactorial disorder. Multiple pathophysiologic mechanisms such as abnormal gastric emptying, visceral hypersensitivity, impaired gastric accommodation, and central nervous system factors are likely involved. Empiric antisecretory therapy, Helicobacter pylori eradication or prokinetics remain the mainstay of the treatment for functional dyspepsia, even though meta-analyses have shown limited or no symptomatic effects. To date no treatment of established efficacy is available.

Key Words: Functional dyspepsia, drug therapy

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Birol ÖZER

Başkent Üniversitesi

Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı,

Yüreğir, ADANA

E-posta: birolozer@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir