moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve Yan Etkileri

Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve Yan Etkileri

Long-Term Use and Side Effects of Proton Pump Inhibitors

Doç. Dr. Birol ÖZER


Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı,Adana

ÖZET

Proton pompa inhibitörleri peptik ülser ve gastroözefageal reflü hastalığında en etkili sınıf ilaçlardır. İyi bir güvenlik profiline sahiptir, pratisyen ve uzman hekimler tarafından sıklıkla reçetelenmektedir. Uzun süreli, bazen ömür boyu kullanımı söz konusudur. Olgu raporları şeklinde bildirilen interstisyel nefrit, hepatit gibi ciddi yan etkileri oldukça nadirdir. Bu derlemenin amacı; uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanımında ortaya çıkabilecek tartışmalı olan hipergastrinemi, kanser, gastrik histolojik değişiklikler, toplum kökenli pnömoni, enterik infeksiyonlar, B12 ve demir eksikliği, kırıklar ve hipomagnezemi gibi potansiyel yan etkilere ışık tutmaktır. Tüm ilaçlarda olduğu gibi proton pompa inhibitörlerini de endikasyonlar net olduğunda kullanmalı, eğer uzun süreli bir tedavi uygulanıyorsa tedavi devam ederken ara değerlendirmeler yapılmalıdır. Yaşlı, malnütrisyonlu, kronik hastalığı ve osteoporozu olan hastalara uzun süreli tedavi verildiğinde yan etki riskinin teorik olarak arttığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Proton pompa inhibitörü, uzun süreli tedavi, yan etki

SUMMARY

Proton pump inhibitors, as a class are effective for persons with peptic ulcer and gastroesophageal reflux diseases. Proton pump inhibitor have a good safety profile and have become one of the most commonly prescribed class of drugs in primary and specialty care. Long-term, sometimes lifetime, use is becoming increasingly common. Serious adverse effects are extremely rare for proton pump inhibitors, with case reports of interstitial nephritis and hepatitis. This paper is focusing on the potential adverse events of long-term proton pump inhibitor use that have generated the greatest concern: hypergastrinemia and cancer, alteration of gastric histology, community acquired pneumonia, enteric infections, B12 deficiency, iron deficiency, fractures, and hypomagnesemia. As with all medications, the key is to use proton pump inhibitors only when clearly indicated, and to reassess continued use so that long-term therapy is used judiciously. Elderly, malnourished, chronically ill, and osteoporotic patients theoretically could be at increased risk from long-term therapy.

Key Words: Proton pump inhibitors, long-term therapy, adverse effect

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Birol ÖZER

Başkent Üniversitesi

Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı,

Yüreğir, ADANA

E-posta: birolozer@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir