moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
İç Hastalıkları Gözüyle Preoperatif Değerlendirme

İç Hastalıkları Gözüyle Preoperatif Değerlendirme

Preoperative Evaluation from the Perspective of Internist

Doç. Dr. Alpaslan KILIÇARSLAN, Doç. Dr. Şerife Gül ÖZ


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Ünitesi, Ankara

ÖZET

Preoperatif değerlendirmenin amacı cerrahi girişim riskini belirlemek ve bilinen riskleri en aza indirmektir. Preoperatif değerlendirme, perioperatif ve postoperatif uygun yaklaşımların planlanması önemli yer tutar. Preoperatif öykü ve fizik inceleme en önemli tanı araçlarıdır. Gerekli durumlarda laboratuvar testlerinden yararlanılır. Kanıtlar, preoperatif testlerin %60-70'inin gereksiz olduğunu göstermektedir. Bu durum hastanede kalış süresi ve maliyeti önemli oranda artırmaktadır. Preoperatif değerlendirme multidisipliner bir ekip yaklaşımını gerektirir. İç hastalıkları uzmanı bu ekibin önemli bir üyesidir.

Anahtar Kelimeler: Preoperatif değerlendirme, cerrahi risk, multidisipliner yaklaşım

SUMMARY

The purpose of preoperative evaluation is to determine and minimize the known risks of the surgical intervention.  Preoperative evaluation is also important in planning appropriate perioperative and postoperative approaches. Preoperative history and physical examination is the most important diagnostic methods. Laboratory tests are used when necessary. Previous evidences show that 60-70% of the preoperative tests are unnecessary. This situation significantly increases the length of hospital stay and cost. Preoperative evaluation requires a multidisciplinary team approach. Internal medicine specialist is an important member of this team.

Key Words: Preoperative evaluation, surgical risk, multidisciplinary approach

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Alpaslan KILIÇARSLAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Genel Dahiliye Ünitesi, ANKARA

E-posta: kalpaslan2003@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir