moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Çölyak Hastalığı

Çölyak Hastalığı

Celiac Disease

Doç. Dr. Birol ÖZER


Adana Başkent Üniversitesi, Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana

ÖZET

Çölyak hastalığının prevalansı Kafkas ırkında %2'lere kadar çıkmaktadır. Duyarlı kişilerde gluten içeren gıdaların tüketimi sonrası mukozal inflamasyon, villus atrofisi ve kript hiperplazisi ile karakterize bir ince bağırsak hastalığıdır. İnce bağırsak biyopsisindeki histolojik değişiklikler patognomonik olmadığı için serolojik testler tanıyı desteklemede önemli role sahiptir. Diyetten glutenin çıkarılmasıyla hastalıkta iyileşme gözlenir. Refrakter çölyak olarak adlandırılan az bir hasta grubunda glutensiz diyete rağmen semptomlar devam eder ve şiddetli malabsorpsiyon ve lenfomaya progresyon gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, gluten

SUMMARY

Celiac disease is a common condition affecting up to 2% of the Caucasian population. Celiac disease can be defined as a small bowel disorder characterized by mucosal inflammation, villous atrophy, and crypt hyperplasia, which occur upon exposure to dietary gluten. Because the small bowel biopsy in the person with celiac disease does not have a pathognomic histological feature, serological testing may have an important supportive role in providing added information for the diagnosis of celiac disease. This disease has improved after withdrawal of gluten from the diet. Refractory celiac disease is a relatively uncommon cause of non-response to gluten free diet with potentially serious consequences of severe malabsorption and a high rate of progression to lymphoma.

Key Words: Celiac disease, gluten

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Birol ÖZER

Adana Başkent Üniversitesi,

Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Gastroenteroloji Bilim Dalı, ADANA

E-posta: birolozer@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir