moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Ankilozan Spondilitte Güncel Farmakolojik Tedavi

Ankilozan Spondilitte Güncel Farmakolojik Tedavi

Current Pharmacologic Treatment of Ankylosing Spondylitis

Uzm. Dr. Emine Duygu ERSÖZLÜ BOZKIRLI1, Uzm. Dr. Ahmet Eftal YÜCEL2


1 SB Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Adana

2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara

ÖZET

Ankilozan spondilit tedavisinde temel amaç; eklem ağrısının, katılığın ve halsizliğin giderilmesi, yapısal hasarın yavaşlatılması veya mümkünse önlenmesidir. Ankilozan spondilitli hastaların en uygun tedavisi farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavi yöntemlerinin birleşiminden meydana gelir. Egzersiz ve hasta eğitimi medikal tedavinin tamamlayıcılarıdır. Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar;  ankilozan spondilitin ağrı ve sabah tutukluğu tedavisinde ilk basamak ilaçlardır. Aksiyel tutulumun tedavisinde, sülfasalazin ve metotreksat da dahil olmak üzere hiçbir hastalık seyrini değiştirici antiromatizmal ilacın [disease modifying antirheumatic drugs (DMARD)] etkinliği kanıtlanmamıştır. Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitte ise sülfasalazin kullanımı düşünülebilir. Tümör nekrozis faktör-alfa inhibitörü ilaçların (anti-TNF) kullanıma girmesi ankilozan spondilit tedavisi için bir dönüm noktası olmuştur. Bu ilaçlar sadece klinik belirti ve bulguları iyileştirmekle kalmayıp, hastanın fiziksel fonksiyonunu ve yaşam kalitesini düzeltmekte, artmış olan akut faz yanıtını normale döndürmekte ve manyetik rezonans görüntülemede saptanan inflamasyon sinyallerini baskılamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, tümör nekrozis faktör-alfa

SUMMARY

The main objective in the treatment of ankylosing spondylitis is to resolve joint pain, rigidity and fatigue, to slow down or if possible to prevent structural damage. The most appropriate treatment of patients with ankylosing spondylitis is a combination of pharmacological and non-pharmacological methods of treatment. Exercise and patient education are supplements of medical treatment. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are the first line treatment of pain and morning stiffness caused by ankylosing spondylitis. No drugs including methotrexate, sulfasalazine and disease modifying antirheumatic drugs have proven efficacy on the treatment of axial involvement. Use of sulfasalazine may be considered for ankylosing spondylitis patients with peripheral joint involvement. Introduction of tumour necrosis factor-alpha inhibitor drugs (anti-TNF) for the treatment of ankylosing spondylitis has been a turn-point. These drugs do not only improve the clinical signs and symptoms, but also improve the patients' physical function and quality of life, normalise the increased acute phase response and inflammation signals seen in magnetic resonance imaging.

Key Words: Ankylosing spondylitis, tumor necrosis factor-alpha

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Emine Duygu ERSÖZLÜ BOZKIRLI

SB Adana Numune Eğitim ve

Araştırma Hastanesi,

Romatoloji Kliniği,

Yüreğir, ADANA

E-posta: duyguersozlu@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir