moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Kemik Metastazlarına Yaklaşım

Kemik Metastazlarına Yaklaşım

Approach to Bone Metastases

Dr. Zeynep ÇETİN1, Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER2


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

ÖZET

Kemik metastazları hem insidansı hem de morbidite ve mortalitesi yüksek patolojilerdir. Kemik metastazlarının oluşumunu engellemek, mevcut metastazı en iyi şekilde tedavi etmek onkolojide güncel konulardandır. Bu derlemede kemik metastazlarının genel özellikleri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kemik, metastaz, tanı, tedavi, önleme

SUMMARY

Bone metastases are the pathologies which have high incidences and also morbidities and mortalities. Preventing formation of bone metastasis, treating present metastasis rather well are the current issues of oncology. In this review, the aims are giving informations about bone metastases' general characteristics, diagnosis and treatment.

Key Words: Bone, metastasis, diagnosis, treatment, preventing

Yazışma Adresi:

Dr. Zeynep ÇETİN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

E-posta: drzeynepcetin@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir