moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Yaşlıda Hipertansiyon

Yaşlıda Hipertansiyon

Hypertension in the Elderly

Doç. Dr. Hasan Şükrüllah MİCOZKADIOĞLU


Adana Başkent Üniversitesi, Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Adana

ÖZET

Hipertansiyon yani yüksek kan basıncı, tüm dünyada en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir. Hem morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır, hem de ülkelerin ekonomilerine büyük bir yük getirmektedir. Hepimizin bildiği üzere insanlar yaşlandıkça hipertansiyon prevalansı ve sıklığı artmaktadır. Bu derlemede yaşlıda hipertansiyon prevalansı, etyopatogenezi, tanı ve tedavisiyle ilgili son bilgiler üzerinde durulmuştur. Rehberler ve kontrollü çalışmalar değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, yaşlı, prevalans, patogenez, tedavi

SUMMARY

High blood pressure namely hypertension is one of the most important public health problem in all over the world. This disease both increases morbidity, mortality and is a huge burden to countries' budgets. Prevalence and incidence of hypertension increases with human age linearly. In this review, recent knowledge about prevalence, ethiopathogenesis, diagnosis and management of hypertension in the elderly was revised. Guidelines and controlled studies assessed and the review completed with suggestions.

Key Words: Hypertension, elderly, prevalence, pathogenesis, management

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Hasan Şükrüllah MİCOZKADIOĞLU

Adana Başkent Üniversitesi,

Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Nefroloji Bilim Dalı, ADANA

E-posta: hasanmicoz@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir