moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Sistemik Sklerozda Kalp Tutulumu

Sistemik Sklerozda Kalp Tutulumu

Cardiac Involvement in Systemic Sclerosis

Yrd. Doç. Dr. Ali DENİZ, Prof. Dr. Ayhan USAL, Uzm. Dr. Onur Sinan DEVECİ


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana

ÖZET

Sistemik skleroz başlıca deri, akciğer, böbrek, gastrointestinal sistem ve kalbi etkileyen otoimmün bir hastalıktır. İnsidansı düşük olmakla beraber yaşamsal risk yaratan ciddi komplikasyonları bulunmaktadır. Bunlardan kardiyak tutulum morbidite ve mortaliteye yol açabilmesi nedeniyle erken tanı ve tedavi gerektirmektedir. Bu derlemede sistemik skleroza bağlı kalp tutulumu olan hastalara yaklaşım özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak tutulum, sistemik skleroz

SUMMARY

Systemic sclerosis is an autoimmune disease mainly affecting lungs, kidneys, gastrointestinal system, and heart. Although its incidence is low, some complications of the disease is life threatening. Heart involvement in systemic sclerosis requires early treatment due to its morbid and mortal consequences. The approach to systemic sclerosis patients with heart involvement is summarized in this review.

Key Words: Cardiac involvement, systemic sclerosis

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Ali DENİZ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Kardiyoloji Anabilim Dalı, ADANA

E-posta: alideniz78@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir