moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Vitaminlerin Yaşamımızdaki Yeri Nedir, Ne Olmalıdır?

Vitaminlerin Yaşamımızdaki Yeri Nedir, Ne Olmalıdır?

What is the Role in Our Lives Vitamins, What Should Be?

Doç. Dr. Şerife Gül ÖZ, Doç. Dr. Alpaslan KILIÇARSLAN


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Ünitesi, Ankara

ÖZET

Vitaminler hücresel metabolik reaksiyonlarda önemli rol oynar. Vücudun sağlıklı gelişimi, sindirim fonksiyonları, infeksiyonlara karşı bağışıklık gelişimi açısından gereklidir. Yağda ve suda eriyenler olarak iki gruba ayrılır. Bazı vitaminler besinlerde aktif şekilde, bazıları da provitamin olarak alınıp vücutta aktif şekline dönüşür. Bazı vitaminlerin eksiklikleri kısa, bazılarının ise uzun zamanda ortaya çıkar. İlaç olarak kullanımları genellikle önerilmez. Sağlıklı bir diyet vücuttaki vitamin eksikliklerini karşılar. Aşırı vitamin kullanımı yarardan çok zararlı etki yapabilir.

Anahtar Kelimeler: Suda eriyen vitaminler, yağda eriyen vitaminler, vitamin eksikliği

SUMMARY

Vitamins play an important role in cellular metabolic reactions. Vitamins are essential for the body's healthy development, the digestive functions, the development of immunity against infection. Vitamins, fat-and water-soluble vitamins are divided into two groups. Some vitamins in foods are active, some are taken as pro-vitamin in the body into active form. Deficiencies in some vitamins short, some of them occur in a long time. Medication is usually not recommended for use as vitamins. Healthy diet meets the body, vitamin deficiencies. Over use of vitamins may harmful effects than good.

Key Words: Water-soluble vitamins, fat-soluble vitamins, vitamin deficiency

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Alpaslan KILIÇARSLAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Genel Dahiliye Ünitesi, ANKARA

E-posta: kalpaslan2003@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir