moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
İnsülin Direnci Tedavisinde Pioglitazon ve Klinik Kullanımı

İnsülin Direnci Tedavisinde Pioglitazon ve Klinik Kullanımı

Effects of Pioglitazone in Patients with Insulin Resistance

Prof. Dr. Mustafa KUTLU1, Dr. Kamil BAŞKÖY2


1 Bayındır Söğütözü Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü, Ankara

2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

ÖZET

İki grup oral hipoglisemik ilaç insülin direncini kırar ve insülinin etkisini artırır. Ülkemizde,  insülin duyarlılaştırıcılar tiazolidinedionlardan pioglitazon ve biguanidlerden metformin mevcuttur. Pioglitazon ve rosiglitazon, monoterapide, sülfonilürelerle, metforminle ve insülinle kombine halde kullanılmaktadır. Ancak insülin kombinasyonunda nonfatal kalp yetmezliğinde artış olduğundan dikkat edilmelidir. Ek olarak EASD,TEMD, TDV algoritmalarında ikinci basamak tedaviler içinde değerlendirilmiştir. Bu makalede pioglitazonun farmakolojisi ve klinik kullanımı irdelenecektir. Pioglitazon; yağ dokusunda, karaciğerde ve kas dokusunda insülin duyarlılığını artırarak glukoz kullanımını artırır, üretimini ise azaltır. Pioglitazonun etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Peroksizom proliferatör aktivatör reseptörlerine (PPAR-gama) bağlanır, gen ekspresyonunu artırır. PPAR-gama en fazla yağ dokusunda, pankreas beta hücresinde, makrofajlarda, endotel, santral sinir sistemi hücrelerinde PPAR-alfa, karaciğer, iskelet ve kalp kasında, damar duvarında bulunur. İnsülin direncini kırarak, lipid metabolizmasına ve glukoz metabolizmasını düzeltir. Kas dokusunda glukoz tutulumunu ve glikojen sentezini artırır, hiperglisemiyi düzeltir, beta hücrelerini korur.

Anahtar Kelimeler: İnsülin etkisi, insülin direnci, pioglitazon, PPAR-alfa-gamma

SUMMARY

Two classes of oral hypoglycemic drugs improve insulin action as their primary effect: biguanides and thiazolidinediones. One thiazolidinediones pioglitazone is currently available in Turkey. Rosiglitazone and pioglitazone are used as monotherapy or with a sulfonylurea, metformin, or insulin. However, there are concerns with combined thiazolidinedione and insulin therapy because of an increased incidence of heart failure. In addition, EASD and TDV, TEMD guidelines which make it less appealing as initial or second step therapy. The pharmacology and use of pioglitazone will be reviewed here. The pioglitazone increase insulin sensitivity by acting on adipose, muscle, and liver to increase glucose utilization and decrease glucose production. The mechanism by which the pioglitazone exert their effect is not fully understood. They bind to and activate one or more peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs), which regulate gene expression in response to ligand binding. PPAR-gamma is found predominantly in adipose tissue, pancreatic beta-cells, vascular endothelium, macrophages, and the central nervous system. PPAR-alpha is expressed mostly in liver, heart, skeletal muscle, and vascular walls. The various thiazolidinediones have differential effects on PPAR-gamma and PPAR-alpha. Troglitazone and rosiglitazone are purely PPAR-gamma agonists, while pioglitazone also exerts some PPAR-alpha effects. This may account for the different effects that pioglitazone and rosiglitazone have on lipids. The concentration of PPAR-gamma is increased in the skeletal muscle of obese and diabetic patients; the raised concentration correlates well with the serum insulin concentration. It appears that the pioglitazone improve insulin responsiveness in skeletal muscle by facilitating glucose transport activity, thereby increasing rates of muscle glycogen synthesis and glucose oxidation. Thiazolidinediones also may improve blood glucose levels by preserving pancreatic beta-cell function.

Key Words: Insulin action, insulin resistance, pioglitazone, PPAR-alpha-gamma

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Mustafa KUTLU

Bayındır Söğütözü Hastanesi,

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü,

Söğütözü, Balgat-ANKARA

E-posta: profkutlu@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir