moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve Pantoprazolün 15 Yıllık Çalışma Sonuçları

Uzun Süreli Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı ve
Pantoprazolün 15 Yıllık Çalışma Sonuçları

Study Results on Long-Term Use of Proton Pump Inhibitors and
15-Years with Pantoprazole

Prof. Dr. Birol ÖZER


Adana Başkent Üniversitesi, Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Adana

ÖZET

Proton pompa inhibitörleri asit peptik hastalıklarda oldukça etkili oldukları için geliştirildikleri 1980’li yılların sonundan itibaren çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İyi bir güvenlik profiline sahiptir, pratisyen ve uzman hekimler tarafından en sık reçete edilen ilaçlardan biridir. Uzun süreli, bazen de ömür boyu kullanımı söz konusudur. Olgu raporları şeklinde bildirilen interstisyel nefrit, hepatit gibi ciddi yan etkileri oldukça nadirdir. Bu derlemenin amacı; uzun süreli proton pompa inhibitörü kullanımında ortaya çıkabilecek, genellikle de tartışmalı olan hipergastrinemi, kanser, gastrik histolojik değişiklikler, toplum kökenli pnömoni, enterik infeksiyonlar, B12 ve demir eksikliği, kırıklar, klopidogrel etkileşimi ve hipomagnezemi gibi potansiyel yan etkilere ışık tutmaktır. Tüm ilaçlarda olduğu gibi proton pompa inhibitörleri de endikasyonlar net olduğunda kullanılmalı, eğer uzun süreli bir tedavi uygulanıyorsa tedavi devam ederken de ara değerlendirmeler yapılmalıdır. Yaşlı, malnütrisyonlu, kronik hastalığı ve osteoporozu olan hastalara uzun süreli tedavi verildiğinde yan etki riskinin teorik olarak arttığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Proton pompa inhibitörü, uzun süreli tedavi, yan etki

SUMMARY

The proton pump inhibitors have been widely used since their introduction in the late 1980s because they are highly effective for acid peptic disorders. Proton pump inhibitors have a good safety profile and have become one of the most commonly prescribed class of drugs in primary and specialty care. Long-term, sometimes lifetime, use is becoming increasingly common. Serious adverse effect are extremely rare for proton pump inhibitors, with case reports of interstitial nephritis, hepatitis. This paper is focusing on the potential adverse events of long-term proton pump inhibitors use that have generated the greatest concern: hypergastrinemia and cancer; alteration of gastric histology; community acquired pneumonia; enteric infections; B12 deficiency; iron deficiency; fractures; clopidogrel interaction; and hypomagnesemia. As with all medications, the key is to use proton pump inhibitors only when clearly indicated, and to reassess continued use so that long-term therapy is used judiciously. Elderly, malnourished, chronically ill, and osteoporotic patients theoretically could be at increased risk from long-term therapy.

Key Words: Proton pump inhibitors, long-term therapy, adverse effect

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Birol ÖZER

Adana Başkent Üniversitesi,

Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Gastroenteroloji Bilim Dalı,

Yüreğir, ADANA

E-posta: birolozer@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir