moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Diyabetin Mikrovasküler ve Makrovasküler Komplikasyonlarında Biyobelirteçlerin Yeri

Diyabetin Mikrovasküler ve Makrovasküler Komplikasyonlarında Biyobelirteçlerin Yeri

Biomarkers in Microvascular and Macrovascular Complications of Diabetes

Uzm. Dr. Kadriye AYDIN, Prof. Dr. Alper GÜRLEK


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Ünitesi, Ankara

ÖZET

Modern diyabet tedavisi kronik komplikasyonların önlenmesini gerektirir. Bu bağlamda diyabetin mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlarını geliştirebilecek bireylerin önceden tanınması önem kazanmıştır. Benzer glisemik kontroldeki bireylerin farklı düzeyde kronik komplikasyon geliştirme riski olması, glisemik kontrol düzeyinin tek başına yeterli öngörüyü sağlayamayacağını gösterir. Bu nedenle bazı biyobelirteçlerin tanımlanmasına çalışılmış, kronik komplikasyonların öngörüsünde yararları değerlendirilmiştir. Bu yazıda günümüzde öne çıkan biyobelirteçlerden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, biyobelirteç, mikrovasküler komplikasyon, makrovasküler komplikasyon

SUMMARY

Treatment of diabetes necessitates prevention of chronic complications. In this regard, it is important to diagnose individual patients with diabetes prior to development of chronic complications. Patient with similar gycemic control  do not have similar risk of complication development, so gycemic control status alone is not sufficient to predict the risk. A group of biomarkers were investigated for estimation of development of chronic complications and in this paper,  the outstanding biomarkers were evaluated.

Key Words: Diabetes mellitus, biomarker, microvascular complication, macrovascular complication.

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Alper GÜRLEK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Endokrinoloji ve Metabolizma Ünitesi,

06100, Sıhhiye, ANKARA

E-posta: agurlek2001@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir