moncler prix
   
Cilt: 20 Sayı: 3 Yıl: 2013
Cilt: 20 Sayı: 3 Yıl: 2013
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 Kılavuzlar Işığında Tip 2 Diyabette Glisemi Tedavisi ve Pioglitazon
Glycemic Treatment in Type 2 Diabetes in the Light of Guidelines, and Pioglitazone (6429 defa görüntülendi)
99 - 106
Prof. Dr. Rüştü Serter 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Proton Pompa İnhibitörleri: Optimum Proton Pompa İnhibitörü Kullanımı Nasıl Olmalıdır?
How Should the Usage of Optimum Proton Pump Inhibitors Be? (5143 defa görüntülendi)
107 - 111
Prof. Dr. Bülent SİVRİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Endokrin Engelleyiciler ve Reprodüktif Sistem Üzerindeki Etkileri
Endocrine Disruptors and Their Effects on Reproductive System (7263 defa görüntülendi)
113 - 119
Doç. Dr. Melek Eda ERTÖRER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Programlı Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme ve Malnütrisyon
Nutrition and Malnutrition in Hemodialysis Patients (2750 defa görüntülendi)
121 - 127
Uzm. Dr. Ebru GÖK OĞUZ, Uzm. Dr. Müge EREK, Doç. Dr. Fatih DEDE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Metabolik Sendromlu Hastalarda Hiperhomosisteinemi Sıklığı
Frequency of Hyperhomocysteinemia in Patients with Metabolic Syndrome (3843 defa görüntülendi)
129 - 134
Uzm. Dr. Şakir Özgür KEŞKEK, Uzm. Dr. Sinan KIRIM, Uzm. Dr. Halil ÇAPAR, Doç. Dr. Tayyibe SALER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Geriatri Bilim Dalı Olan Bir Üniversite Hastanesinde Geriatri Tanınma Oranları
Rates of Awareness of Geriatric Medicine in a University Hospital which has Division of Geriatric Medicine (5004 defa görüntülendi)
135 - 140
Uzm. Dr. Muhammet Cemal KIZILARSLANOĞLU, Uzm. Dr. Mustafa Kemal KILIÇ, Dr. Cemile ÖZSÜREKCİ, Dr. Hayrettin KÖKLÜ, Doç. Dr. Zekeriya ÜLGER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Monoklonal Gamopatilerin Tanısında Elektroforez Bulgularıyla Hafif Zincirlerin Kantitatif Ölçüm Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Electrophoresis and Quantitative Light Chain Assays in the Diagnosis of Monoclonal Gammopathies (5762 defa görüntülendi)
141 - 147
Uzm. Dr. Nurcan PAKER, Uzm. Dr. Atakan YEŞİL, Uzm. Dr. Sacide ATALAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
KISA OLGU SUNUMU 
 Senkop Atakları ile Prezente Olan Takayasu Arteriti
Takayasu's Arteritis Presenting with Syncopal Episodes (2564 defa görüntülendi)
149 - 150
Uzm. Dr. Timur Selçuk AKPINAR, Dr. Ali Rıza UÇAR, Uzm. Dr. Murat KÖSE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir