moncler prix
   
Cilt: 21 Sayı: 1 Yıl: 2014
Cilt: 21 Sayı: 1 Yıl: 2014
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Kullanılan Oral Antidiyabetikler ve Besin-İlaç, İlaç-İlaç Etkileşimleri
Oral Antidiabetics Used in the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus and Food-Drug and Drug-Drug Interactions (625 defa görüntülendi)
1 - 9
Gökçen GARİPOĞLU, Doç. Dr. Gamze AKBULUT 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Son Kılavuzlar Işığında Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği
In the Light of Recent Guides Heart Failure Preserved Ejection Fraction (427 defa görüntülendi)
11 - 16
Dr. Samim EMET, Uzm. Dr. Ali ELİTOK, Uzm. Dr. Murat KÖSE, Prof. Dr. Tufan TÜKEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Romatoid Artrit Hastalığının Tedavi Sürecine İlişkin Motivasyon Kaynaklarının Belirlenmesi
Identification of Sources of Motivation Regarding Treatment Process in Rheumatoid Arthritis (198 defa görüntülendi)
17 - 24
Doç. Dr. Muhammet Murat ÇELİK, Doç. Dr. Umut KALYONCU, Hakan GÜZELSAĞALTICI 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Huzurevindeki Yaşlı Bireylerde Hipertansiyon, Tedavisi, Sonlanımlar ve Komorbiditeler
Hypertension, Therapy, Outcomes and Comorbidities in Elderly Individuals in Nursing Homes (214 defa görüntülendi)
25 - 32
Prof. Dr. Yaşar KÜÇÜKARDALI, Dr. Mehmet Akif ÖZTÜRK, Betül KÜÇÜKARDALI, Doç. Dr. Zehra EREN, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KASPAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Bir Üniversite Hastanesi Beslenme Destek Ünitesince Takip Edilen Hastalarda Yaşın Beslenme Destek Parametreleri Üzerine Etkisi
Impact of Age on Nutrition Support Parameters among Patients under Follow-Up of a University Hospital Nutrition Support Unit (218 defa görüntülendi)
33 - 39
Uzm. Dr. Mustafa Kemal KILIÇ, Uzm. Dr. Muhammet Cemal KIZILARSLANOĞLU, Ezime TORUK, İrem ÇEVİK, Hmş. Hacer DEMİR, Hmş. Hülya ALTUN, Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU, Prof. Dr. Gülbin AYDENCEL, Prof. Dr. Osman YÜKSEL, Doç. Dr. Mehmet İBİŞ, Prof. Dr. Cengiz Bekir DEMİREL, Doç. Dr. Zekeriya ÜLGER 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
KISA OLGU SUNUMLARI 
 Nadir Bir Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Sebebi: Metastatik Gastrik Melanom
A Rare Reason of Upper Gastrointestinal System Bleedings: Metastatic Gastric Melanoma (201 defa görüntülendi)
41 - 42
Uzm. Dr. Halil RAKICI, Doç. Dr. Remzi Adnan AKDOĞAN, Dr. Uğur AVCI, Uzm. Dr. Cüneyt YURDAKUL 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Tularemi mi, Tavşan Tırnağı mı? Bir Olgu Nedeniyle
Tularemia? Because of A Case with Rabbit Nail (244 defa görüntülendi)
43 - 44
Uzm. Dr. Mustafa YILDIZ, Uzm. Dr. Pınar YILDIZ, Uzm. Dr. Hayrettin DİZEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
 İdiyopatik Hipoparatiroidiye Bağlı Gelişen Kalp Yetersizliği: Olgu Sunumu
Heart Failure Due to Idiopathic Hypoparathyroidism: A Case Report (264 defa görüntülendi)
45 - 47
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KULAKSIZOĞLU, Uzm. Dr. Elif TURAN, Uzm. Dr. Mine ÖZTÜRK, Prof. Dr. Mehtap ÇAKIR, Prof. Dr. Ahmet KAYA, Uzm. Dr. Yaşar TURAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir