moncler prix
   
Cilt: 21 Sayı: 3 Yıl: 2014
Cilt: 21 Sayı: 3 Yıl: 2014
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Güncel Bilgiler
Current Information on Chronic Obstructive Pulmonary Disease (346 defa görüntülendi)
97 - 109
Dr. Serpil ÖCAL, Prof. Dr. Arzu TOPELİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Greyfurt Suyu ve İlaç Etkileşimleri
Grapefruit Juice and Drug Interactions (238 defa görüntülendi)
111 - 116
Öğr. Gör. Esen SEZER, Yrd. Doç. Dr. Perim Fatma TÜRKER 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Dislipidemiler
Dyslipidemia (328 defa görüntülendi)
117 - 121
Uzm. Dr. Mehmet KOCAAĞA, Uzm. Dr. Timur AKPINAR, Uzm. Dr. İmran ÖNÜR, Prof. Dr. Tufan TÜKEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Diabetes Mellitus ve Kanser İlişkisi
Relationship Between Diabetes Mellitus and Cancer (244 defa görüntülendi)
123 - 129
Uzm. Dr. Gülru AVCI, Uzm. Dr. Fatih SELÇUKBİRİCİK 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
KISA OLGU SUNUMLARI 
 Vena Kava Süperior Sendromu ile Tanı Konulan Mediastinel Lenfoma
Mediastinal Lymphoma Diagnosed with Superior Vena Cava Syndrome (186 defa görüntülendi)
131 - 132
Dr. Alihan ORAL, Doç. Dr. Banu ALPASLAN MESÇİ, Prof. Dr. Aytekin OĞUZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES): Olgu Sunumu
Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) in Intensive Care Unit: Case Report (172 defa görüntülendi)
133 - 134
Dr. Burcu BAŞARIK AYDOĞAN, Uzm. Dr. Avşar ZERMAN, Uzm. Dr. Kamil GÖNDEREN, Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU, Prof. Dr. Gülbin AYGENCEL 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir