moncler prix
   
Cilt: 21 Sayı: 4 Yıl: 2014
Cilt: 21 Sayı: 4 Yıl: 2014
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 Gıda Desteklerinin ve Bitkisel Ürünlerin Yaşlılarda Akılcı ve Güvenli Kullanımı
Rational and Safe Usage of Food Supplements and Herbal Products in Elderly (192 defa görüntülendi)
135 - 147
Prof. Dr. Terken BAYDAR, Doç. Dr. Pınar ERKEKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında 25-(OH) Vitamin D ile Anemi ve Hepsidin Arasındaki İlişki
Correlation of 25-(OH) D Vitamin D with Anemia and Hepcidin in Pre-dialysis Chronic Kidney Disease Patients (164 defa görüntülendi)
149 - 154
Uzm. Dr. Can HÜZMELİ, Uzm. Dr. Hatice TERZİ, Prof. Dr. Füsun GÜLTEKİN, Uzm. Dr. Yalçın KAYA, Prof. Dr. Ferhan CANDAN, Hmş. Lale AKKAYA, Prof. Dr. Mansur KAYATAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Lityum Aşırı Kullanımına Bağlı Olarak Acil Servise Başvuran Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi
A Retrospective Review of Patients Who Admitted to the Emergency Department Due to Excessive Use of Lithium (164 defa görüntülendi)
155 - 159
Dr. Yavuz OTAL, Dr. Gül PAMUKÇU, Dr. İshak ŞAN, Dr. Alp ŞENER, Dr. Alpaslan ALTUNOĞLU, Dr. Gülhan KURTOĞLU ÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Geriatrik Yaş Grubunda Benign Prostat Hiperplazisi Semptomlarının Yaşam Kalitesine Etkisi
Effect of Benign Prostatic Hyperplasia Symptoms on Life Quality in Geriatric Age Group (155 defa görüntülendi)
161 - 168
Serap ARMUT, Doç. Dr. Dilek KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Bir Aile Hekimine Kayıtlı 65 Yaş ve Üzeri Nüfusta Ev Güvenliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Home Security in 65 and Over 65 Age Population Registered to a Family Doctor (157 defa görüntülendi)
169 - 175
Doç. Dr. Ahmet Selçuk KILINÇ, Dr. Özgür ÖNAL, Dr. Sevinç PEHLİVAN SÜTLÜ, Doç. Dr. Emrah ATAY, Hmş. Deniz SAY ŞAHİN, Hmş. Meltem KURAL, Doç. Dr. Binali ÇATAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
KISA OLGU SUNUMLARI 
 Edinsel Hemofili A: Olgu Sunumu
Acquired Hemophilia A: A Case Report (189 defa görüntülendi)
177 - 180
Uzm. Dr. Abdülkadir BAŞTÜRK, Uzm. Dr. Orkide KUTLU, Prof. Dr. Şamil ECİRLİ, Dr. Hilal KAYMAZ, Dr. Sevil FİŞEKÇİ OKTAR, Uzm. Dr. Aykut DEMİRKIRAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Hepatoselüler Karsinomalı Hastada Ciddi Prokalsitonin Yüksekliği: Olgu Sunumu
Procalcitonin Elevation in a Hepatocellular Carcinoma Patient: A Case Report (196 defa görüntülendi)
181 - 185
Uzm. Dr. Orkide KUTLU, Doç. Dr. Hasan ERUZUN, Dr. Yücel ARMAN, Dr. Gülden YÜRÜYEN, Dr. Murat AKARSU, Dr. Mustafa ÖZCAN, Prof. Dr. Tufan TÜKEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir