moncler prix
   
Cilt: 22 Sayı: 1 Yıl: 2015
Cilt: 22 Sayı: 1 Yıl: 2015
   
 
 
DERLEMELER 
 Türkiye'de Dabigatranın Mevcut Kullanımı
Current Use of Dabigatran in Turkey (482 defa görüntülendi)
1 - 7
Prof. Dr. İbrahim Keleş 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Hipertansiyon Tedavisinde Anjiyotensin Reseptör Blokerlerinin Rolü ve Telmisartan
Role of Angiotensin Receptor Blockers in Treatment of Hypertension and Telmisartan (391 defa görüntülendi)
9 - 14
Prof. Dr. İbrahim KELEŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Sarkoidoz: Hastalığa Genel Bir Bakış
Sarcoidosis: A General Review of the Disease (646 defa görüntülendi)
15 - 20
Uzm. Dr. Cihan Heybeli 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Karaciğer Transplantasyonunda Nutrisyon Desteği
Nutritional Support in Liver Transplantation (216 defa görüntülendi)
21 - 28
Öğr. Gör. Gözde ARITICI, Yrd. Doç. Dr. Perim Fatma TÜRKER 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Ameliyat Olacak Yaşlı Hastaların Preoperatif Değerlendirilmesi
Preoperative Assessment Of Geriatric Patients Undergoing Surgery (651 defa görüntülendi)
29 - 32
Uzm. Dr. Duygu KARA, Doç. Dr. Aydın ERDEN, Uzm. Dr. Elmas YILMAZ KARA, Uzm. Dr. Özgür Özmen 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
KISA OLGU SUNUMLARI 
 İnce Barsak Tipi Diyare ve Hipokalemik Metabolik Alkalozla Seyreden Pellegra Olgusu: Nadir Bir Olgu
A Case of Pellagra With Small Bowel Diarrhea and Hypokalemic Metabolic Alkalosis: A Rare Case (270 defa görüntülendi)
33 - 36
Uzm. Dr. Simge BARDAK,Yrd. Doç. Dr. Kenan TURGUTALP, Dr. Eda MERMİ, Prof. Dr. Ahmet KIYKIM 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Renal-Retinal Sendrom: Yetişkin Nefronofitizis Olgusu
Renal-Retinal Syndrome: Adult Case of Nephronophthisis (284 defa görüntülendi)
37 - 40
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ERKEN, Prof. Dr. Ayşegül ZÜMRÜTDAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir