moncler prix
   
Cilt: 23 Sayı: 1 Yıl: 2016
Cilt: 23 Sayı: 1 Yıl: 2016
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 Her Yönüyle İnfluenza 2016: Türkiye
Every Aspect of Influenza 2016: Turkey (459 defa görüntülendi)
1-11
Uzm. Dr. Lale ÖZIŞIK, Uzm. Dr. Nursel ÇALIK BAŞARAN, Prof. Dr. Serhat ÜNAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Modifiye Fried Ölçeğine Göre Kırılganlık Görülme Sıklığı ve Kırılganlığı Etkileyen Risk Faktörleri
The Prevalance of Frailty and Related Factors in Nursing Home According to Modified Fried Scale (227 defa görüntülendi)
13-18
Doç. Dr. Sibel AKIN, Dr. Ender DOĞAN, Dr. Sümeyra KOYUNCU, Prof. Dr. Ferhan SOYUER, Yrd. Doç. Dr. Feyzan CANKURTARAN, Dr. Mahmut KOÇOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
 2015 ESC/HRS Pulmoner Hipertansiyon Kılavuzu Işığında Pulmoner Hipertansiyon Tanısına Yaklaşım
Approach to the Diagnosis of Pulmonary Hypertension in Light of 2015 ESC/HRS Pulmonary Hypertension Guidelines (406 defa görüntülendi)
19-32
Dr. Remzi SARIKAYA, Dr. Cafer PANÇ, Dr. Adem ATICI, Doç. Dr. N. Gülfer OKUMUŞ, Prof. Dr. Tufan TÜKEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Düzce İli Huzurevinde Yaşayan Bireylerin Yalnızlık Düzeyleri ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki
Relationship Between Perceived Social Support and Loneliness Among Individuals Living in Duzce Retirement Home (159 defa görüntülendi)
33-40
Öğr. Gör. Esra USTA, Yrd. Doç. Dr. Serap BULDUK 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Hemşirelerin Yaşlılara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Nurses' Attitudes Towards the Elderly (175 defa görüntülendi)
41-48
Uzm. Hmş. Ümmühan AKTÜRK, Doç. Dr. Rukuye AYLAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Rehber Doğrultusunda Verilen Eğitimin Yaşlı Bireylerde Düşmeyi Önlemeye Etkisi
Effects of Guideline-based Educational Intervention on Preventing falls in the Elderly (166 defa görüntülendi)
49-59
Yrd. Doç. Dr. Betül AKTAŞ, Prof. Dr. Behice ERCİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Yaşam Kalitesi ve Sosyal Destek
Social Support and the Quality of Life in the Elderly Nursing Home (164 defa görüntülendi)
60-70
Yrd. Doç. Dr. Saime EROL, Arş. Gör. Ayşe SEZER, Arş. Gör. Fatma Nevin ŞİŞMAN, Hmş. Sevgi CAN ÇANDIR 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 Yaşlı Hastalarıma Yazılmış Mektup
A Letter to My Geriatric Patients (233 defa görüntülendi)
71-72
Doç. Dr. Fatih TUFAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir