moncler prix
   
Cilt: 25 Sayı: 1 Yıl: 2018
Cilt: 25 Sayı: 1 Yıl: 2018
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 Güncel Kılavuzlar Işığında Yaşlıda Hipertansiyon
Hypertension in the Elderly in Light of Current Guidelines (701 defa görüntülendi)
1-7
Dr. Musa Barış AYKAN, Prof. Dr. Kenan SAĞLAM 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Hepatomegali: Ayırıcı Tanı ve Değerlendirme
Hepatomegaly: Differential Diagnosis and Evaluation (669 defa görüntülendi)
9-17
Doç. Dr. Şafak KIZILTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Olgu Eşliğinde Ateşli Hastaya Yaklaşım
Clinical Accesing the Fever with Case Report (567 defa görüntülendi)
19-33
Uzm. Dr. Ahmet ÇAYAKAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Esansiyel Trombositemi ve Primer Miyelofibrozis Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Karşılaştırılması
Comparison of Clinical and Laboratory Features in Patients with Essential Thrombocythemia and Primary Myelofibrosis (342 defa görüntülendi)
35-50
Doç. Dr. İpek YÖNAL HİNDİLERDEN, Doç. Dr. Fehmi HİNDİLERDEN, Bio. Aynur DAĞLAR ADAY, Bio. Ceylan YILMAZ, Prof. Dr. Meliha NALÇACI, Prof. Dr. Akif Selim YAVUZ, Prof. Dr. Deniz SARGIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
 İskemik İnmeli Hastalarda Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Karotis İntima Media Kalınlığı İlişkisi
The Relationship Between Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Carotid Intima-media Thickness in Patients with Ischemic Stroke (317 defa görüntülendi)
51-61
Uzm. Dr. Fatma Yeşim ADAKAN, Doç. Dr. Aylin YAMAN, Uzm. Dr. Pınar KOÇ, Uzm. Dr. Fatma KURTULUŞ, Uzm. Dr. Yasemin TÜRKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
 ARB Pozitif ve Negatif Olgularda MGIT 960 ve LJ Kültür Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi
A Comparative Evaluation of the MGIT 960 System with the LJ Culture Medium in AFB-positive and AFB-negative Patients (294 defa görüntülendi)
63-69
Uzm. Dr. Ülkü ÜNVER 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Çorum İli Hepatit B Epidemiyolojisi
The Epidemiology of Hepatitis B Virus in Çorum Province (301 defa görüntülendi)
71-76
Uzm. Dr. Ülkü ÜNVER 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
KISA OLGU SUNUMLARI 
 Rutin Sağlık Taramasında Tespit Edilen ve İzole Nötropeni ile Prezente Olan T Hücreli Büyük Granüllü Lenfositik Lösemi Olgusu
Large Granular Lymphocyte Leukemia Presented by Isolated Neutrophenia, Which Was Detected in Routinly Check-up; A Case Report (316 defa görüntülendi)
77-79
Uzm. Dr. Mukadder Levent ÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Renal Kolik ve Hidrosel Tablosu ile Başvuran Bir Retroperitoneal Fibrozis Olgusu
A Case Report: Retroperitoneal Fibrosis Presented with Renal Colic and Hydrosel (323 defa görüntülendi)
81-85
Uzm. Dr. Emel BAYRAK, Uzm. Dr. Aylin Billur ERDOĞAN, Prof. Dr. Kayser ÇAĞLAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
 İstanbul Tıp Fakültesi Akut Lösemi Olgu Serisi
Acute Leukemia Series From Istanbul Faculty of Medicine (346 defa görüntülendi)
87-94
Uzm. Dr. Alpay ALİBEYOĞLU, Bartu AVCI, Prof Dr. Meliha NALÇACI 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Valproik Aside Bağlı Akut Pankreatit: Olgu Sunumu
Valproic Acid-induced Acute Pancreatitis: A Case Report (379 defa görüntülendi)
95-97
Uzm. Dr. Murat BARDAKÇI, Uzm. Dr. Tuğba TEZER KALKAN, Uzm. Dr. Ziya KALKAN, Uzm. Dr. Seher KAKDAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir