moncler prix
   
Cilt: 11 Sayı: 3 Yıl: 2004
Cilt: 11 Sayı: 3 Yıl: 2004
  Satın al  
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 İnsanda Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz E298D Genetik Polimorfizminin Damar Yanıtları ve Nitrik Oksit Salıverilmesi Üzerine Etkileri
The Effect of Endothelial Nitric Oxide Synthase E298D Genetic Polymorphism on Vascular Responses and Nitric Oxide Release in Human (4051 defa görüntülendi)
109 - 115
Melih Önder BABAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Beyaz Önlük Hipertansiyonu Olan Kişilerde Klinik ve Ambulatuar Kalp Hızları
Clinical and Ambulatory Heart Rates in Subjects with White Coat Hypertension (4010 defa görüntülendi)
116 - 119
Erkan ÇOBAN, Mustafa ÖZDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Solid Tümörlü Hastalarda Hiperkoagülabilite, Doğal Antikoagülan Düzeyleri ve Aktive Protein C Direnci
Hypercoagulability, Natural Anticoagulant Levels and Activated Protein C Resistance in Patients with Solid Tumor (5394 defa görüntülendi)
120 - 127
Yaşar KÜÇÜKARDALI, Şener AĞDAŞ, Selim NALBANT, Mustafa YAYLACI, Özcan KESKİN, Mehmet DANACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Torasentez Sonrası Rutin Akciğer Filmi Çekilmeli mi?
Should Routine Chest Radiograph Be Obtained After Thoracentesis? (4441 defa görüntülendi)
128 - 132
Nazire UÇAR, Sibel ALPAR, Ayşe S. TURGUT, Güzin GÜRSOY, Tuba KIRATLI, Bahar KURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 Hipertansiyon Tedavisi 2004: Neler Değişti? Neden Değişti?
Hypertension Treatment, 2004 What are Changed and Why? (4858 defa görüntülendi)
133 - 144
Mustafa ARICI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi
Crimean-Congo Haemorrhagic Fever (4789 defa görüntülendi)
145 - 156
Zülal ÖZKURT, Ayten KADANALI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir