moncler prix
   
Cilt: 11 Sayı: 1 Yıl: 2004
Cilt: 11 Sayı: 1 Yıl: 2004
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 Sağlık Hizmetlerinde Kalite: Temel Kavramlar, Sorunlar ve Çözüm Yolları
Quality in Health Care Service: Fundamentals, Problems and Solutions (2756 defa görüntülendi)
5 - 9
H. Erdal AKALIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tip 2 ve Tip 1 Diyabet Gelişmesinin Önlenmesi
Prevention of Type 2 and Type 1 Diabetes Mellitus (2813 defa görüntülendi)
10 - 17
Olcay GEDİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Anjiyotensin Reseptör Blokerleri ve Kardiyovasküler Hastalıklarda Kullanım Alanları
Angiotensin Receptor Blockers and Their Usage for Cardiovascular Diseases (2842 defa görüntülendi)
18 - 24
Gülcan ABALI, M. Giray KABAKCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Yoğun Bakım Hastalarında Beslenme
Nutrition in Intensive Care Unit (3604 defa görüntülendi)
25 - 33
Özgür KARTAL, Volkan İNAL, Levent YAMANEL, Bilgin CÖMERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Atriyal Fibrilasyonda Tedavi Yaklaşımları
Therapeutic Approaches in Atrial Fibrillation (2629 defa görüntülendi)
34 - 41
Bülent ÖZİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 C-Reaktif Protein (CRP) ve Diğer Akut Faz Proteinlerinin Klinik Kullanımı
Clinical Significance of C-Reactive Protein and Other Acute Phase Proteins (11119 defa görüntülendi)
42 - 52
A. Eftal YÜCEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir