moncler prix
   
Cilt: 9 Sayı: 4 Yıl: 2002
Cilt: 9 Sayı: 4 Yıl: 2002
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Ailesel Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Hepatit B, C ve HIV Virüs İnfeksiyonlarının Prevalansı
The Prevalences of HBV, HCV and HIV Infection in Patients with Familial Mediterranean Fever (2992 defa görüntülendi)
141 - 144
Ahmet TÜZÜN, Ahmet ERDİL, Hasan AYTA, Sait BAĞCI, Zeki YEŞİLOVA, Uğur MUŞABAK, Bülent TOY, Necmettin KARAEREN, Kemal DAĞALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Metastatik Mide Kanserinin Palyatif Tedavisinde Tek Ajan Fluorourasil, Fluorourasil ve Folinik Asit Kombinasyonu ve Fluorourasil, Adriamisin ve Mitomisin (FAM) Kombinasyonunun Karşılaştırılması
Fluorouracil vs Fluorouracil and Folinic Acid vs Fluorouracil, Adriamycin and Mitomycin (FAM): A Comparison in Palliative Treatment of Metastatic Gastric Cancer (2419 defa görüntülendi)
145 - 151
H. Şenol COŞKUN, Özlem ER, Fatih TANRIVERDİ, Mustafa ALTINBAŞ, Bülent ESER, Ali ÜNAL, Mustafa ÇETİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
OLGU SUNUMLARI 
 Gaucher Hastalığı: İki Olgu Sunumu
Gaucher Disease: Report of Two Cases (3347 defa görüntülendi)
158 - 161
İrfan KUKU, Emin KAYA, Ramazan YILDIZ, Hakan HARPUTLUOĞLU, İsmet AYDOĞDU, Figen GÜRAKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Salmonella Septic Arthritis: Report of Two Cases
Salmonella Septic Arthritis: Report of Two Cases (2028 defa görüntülendi)
162 - 164
Ayşe ERBAY, Önder ERGÖNÜL, Nurcan BAYKAM, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 Sildenafil Sitrat Kullanımı
Use of Sildenafil Citrate (2963 defa görüntülendi)
165 - 171
Ali ERGEN, Sinan EKİCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Prostatın İyi Huylu Büyümesinde (BPH) Medikal Tedavi
Medical Treatment of BPH (2744 defa görüntülendi)
172 - 176
Demokan EROL, Levent EMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Senkop: Tanı ve Tedavi
Syncope: Diagnosis and Management (3267 defa görüntülendi)
177 - 185
Bülent ÖZİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir