moncler prix
   
Cilt: 9 Sayı: 3 Yıl: 2002
Cilt: 9 Sayı: 3 Yıl: 2002
  Satın al  
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Türk Popülasyonunda Miyokard İnfarktüsü Riski ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon/Delesyon Gen Polimorfizminin İlişkisi
Association of Angiotensin Converting Enzyme Polymorphism and the Risk of Myocardial Infarction in Turkish Patients (3076 defa görüntülendi)
95 - 101
Zehra EREN, Gülçin KANTARCI, Tülin KURT, Özkan KANTARCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Diyabetik Ayaklı 84 Hastada Risk Faktörlerinin İncelenmesi
Investigation of Risk Factors on 84 Patients with Diabetic Foot (3994 defa görüntülendi)
102 - 105
Adem ÖZKARA, Müjde AKTÜRK, Tuncay DELİBAŞI, Selma KARAAHMETOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Hodgkin Lenfomalı Olgularımızın Klinik Özellikleri: 73 Olgunun Sonuçları
Clinical Analysis of the Our Confirm Cases of Hodgkin's Disease: 73 Cases (3080 defa görüntülendi)
106 - 109
Şâmil ECİRLİ, Ali BORAZAN, İbrahim GÜNEY, Banu TEK, Hakkı POLAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Behçet Hastalığında Üst Gastrointestinal Sistem Tutulumu ve Bu Hastalarda Helicobacter pylori Sıklığı
Upper Gastrointestinal Involvement and Incidence of Helicobacter pylori in Behçet's Disease (3150 defa görüntülendi)
110 - 114
Cengiz PATA, Ali HAFTA, Aziz YAZAR, Mehmet ARHAN, Gökhan BİLGEÇ, Kamuran KONCA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
OLGU SUNUMLARI 
 Meme Kanserinin Vulva Metastazı Olgu Sunumu
Case Report: Breast Cancer with Vulva Metastasis (3102 defa görüntülendi)
115 - 116
Oğuz Galip YILDIZ, Bünyamin KAPLAN, Eray KARAHACIOĞLU, Işın SOYUER, Serdar SOYUER, Mustafa ALTINBAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 Uyku Bozuklukları
Sleep Disorders (5236 defa görüntülendi)
117 - 127
Başaran DEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Alzheimer Hastalığı ve Demans Tedavisinde Yenilikler
New Challenges in Treatment of Alzheimer Disease and Dementia (6106 defa görüntülendi)
128 - 136
Mustafa CANKURTARAN, Servet ARIOĞUL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Nöropatik Ağrı ve Tedavisi
Neuropathic Pain and Treatment (3365 defa görüntülendi)
137 - 140
Ersin TAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir