moncler prix
   
Cilt: 10 Sayı: 2 Yıl: 2003
Cilt: 10 Sayı: 2 Yıl: 2003
   
 
 
 
 Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Sol Ventrikül Hipertrofisi ve Ambulatuar Kan Basıncının Belirleyicileri
Determinants of Ambulatory Blood Pressure and Left Ventricular Hypertrophy in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients (2762 defa görüntülendi)
051-054
Siren SEZER, Ali AKÇAY, Fatma Nurhan ÖZDEMİR, Melek ULUÇAM, Zübeyde ARAT, Mehmet HABERAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Karaciğer Biyopsisi; Bir Gastroenteroloji Kliniğinin Retrospektif Çalışması ve İç Hastalıklarına Yönelik Öneriler
Liver Biopsy; A Retrospective Study of A Gastroenterology Clinic and Recommandations to Internal Medicine (2879 defa görüntülendi)
055-059
Mustafa CANKURTARAN, Taylan KAV, Ersan ÖZARSLAN, Serap ARSLAN, Cenk SÖKMENSÜER, Figen BATMAN, Yusuf BAYRAKTAR, Bülent SİVRİ, Halis ŞİMŞEK, Gonca TATAR, Bedri UZUNALİMOĞLU, Burhan KAYHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 FMF'li Hastaların Ailelerine Genetik Danışma
The Genetics Counseling to the Families of FMF Patients (2427 defa görüntülendi)
60-63
Dilara SÜLEYMANOVA KARAHAN, Yurdanur KILINÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Sebebi Bilinmeyen Ateş Olgusu: Erişkin StillHastalığı
Fever of Unkown Origin: Adult Onset Still's Disease (3577 defa görüntülendi)
64-67
Hürrem BODUR, Hatice BODUR, Ayşe ERBAY, Esragül AKINCI, Aylin ÇOLPAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi: Olgu Sunumu
Thyrotoxic Hypokalemic Periodic Paralysis:Case Report (2707 defa görüntülendi)
68-70
Erdal ESKİOĞLU, Mehmet DEMİR, Mehmet KÖŞ, Fatih DEDE, Enver ÜNER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Kanserde Tarama Testleri: Kime ve Ne Zaman?
Cancer Screening Tests: To Whom and When (4732 defa görüntülendi)
71-78
İsmail ÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Depresyona Genel Yaklaşım
A General Approach to Depression (6478 defa görüntülendi)
79-88
Aylin ULUŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Diabetes Mellitus ve Kas-İskelet Sistemi Değişiklikleri
Diabetes Mellitus and Musculoskeletal System Disorders (2181 defa görüntülendi)
89-91
Ali AYDENİZ, Ö. Faruk ŞENDUR, Engin GÜNEY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Ailevi Akdeniz Ateşi
Familial Mediterranean Fever (2316 defa görüntülendi)
89-97
Fatih ÖZALTIN, Seza ÖZEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir