moncler prix
   
Cilt: 9 Sayı: 2 Yıl: 2002
Cilt: 9 Sayı: 2 Yıl: 2002
  Satın al  
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 Diyabetik Ayaklı Hastalarda Ateş Yanıtı, Lökositoz ve Eritrosit Sedimentasyon Hızında Artma Prognoz Göstergesi midir?
Are Increases of Fever, White Blood Cell and Erytrocyte Sedimentation Rate as an Indicator for Poor Prognosis in Patients with Diabetic Foot? (3447 defa görüntülendi)
49 - 54
Şenay ARIKAN, Selma KARAAHMETOĞLU, Osman MÜFTÜOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Ambulatuvar Kan Basıncı Takibi ve Tanı Konulmasındaki Önemi
Ambulatory Blood Pressure Monitoring and Its Diagnostic Importance (2680 defa görüntülendi)
55 - 60
Kani GEMİCİ, Murat SARAÇ, İlker ERCAN, İbrahim BARAN, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Ali AYDINLAR, Jale CORDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Dissosiyatif Yaşantılar ve EEG Bulgularının İlişkisi
The Relation of Dissociative Experiences and EEG Findings (5062 defa görüntülendi)
61 - 66
Ali Savaş ÇİLLİ, Zehra AKPINAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Sirozlu Hastalarda Nozokomiyal İnfeksiyonların Gelişmesinde Risk Faktörleri
Risk Factors of Nosocomial Infections in Cirrhotic Patients (2847 defa görüntülendi)
67 - 71
Ali HAFTA, Cengiz PATA, Aziz YAZAR, Salih ÇOLAKOĞLU, Fügen YARKIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Gastrik Mukozadaki Helicobacter pylori Yoğunluğu Kronik Gastritin Parametreleri için Bir Belirleyici midir?
Is Helicobacter pylori Density on Gastric Mucosa A Determinant for the Parameters of Chronic Gastritis? (3491 defa görüntülendi)
72 - 76
Yaşar NAZLIGÜL, Hasan İlyas ÖZARDALI, Tevfik SABUNCU, Muharrem BİTİREN, Teoman YANMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Acil Servis Hastalarında Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde "Lowe Klinik Kriterleri"nin Yeri ve Değeri
Value of Lowe's Clinical Criteria in Rational Ordering of Blood Chemistry Tests in Emergency Department (5505 defa görüntülendi)
77 - 83
Neşe Nur USER, Özgür KARCIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
OLGU SUNUMLARI 
 Progresif Sistemik Sklerozlu Bir Hastada Gelişen Sekonder Amiloidoz
Secondary Amyloidosis in a Patient with Progressive Systemic Sclerosis (3982 defa görüntülendi)
84 - 86
Gülsüm Emel PAMUK, Ömer Nuri PAMUK, Mehmet Rıza ALTIPARMAK, Melike TANVERDİ, Nesrin UYGUN, Sebahattin YURDAKUL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Pansitopenili Bir Hastada Werner Sendromu: Olgu Sunumu
Werner Syndrome in a Patient with Pancytopenia: A Case Report (5576 defa görüntülendi)
87 - 91
Dilara SÜLEYMANOVA KARAHAN, Yurdanur KILINÇ, Birol GÜVENÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
DERLEMELER 
 Akut Böbrek Yetmezliğinde Diyaliz Tedavisi
Dialysis Therapy in Acute Renal Failure (5475 defa görüntülendi)
92 - 94
Ali AKÇAY, Nurhan ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
  
  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir